Data Protection Officer (DPO) in de praktijk

Inschrijven Training Data Protection Officer (DPO) in de praktijk

Info Support Cursuscode
DPO
Leverancier
IMF
Duur
1 dag

In deze zeer actuele, praktijkgerichte en gedegen opleiding wordt u opgeleid tot Data Protection Officer (DPO) volgens de Europese General Data Protection Regulation (GDPR)

Cursusbeschrijving

LET OP: DIT IS EEN SCHRIFTELIJKE TRAINING!
De lesstof van deze schriftelijke Data Protection Officer (DPO) opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 10-daagse opleiding.

Data Protection Officer (DPO) verplicht in 2018 – nú maatregelen nemen.
Sinds 1 januari 2016 is er in Nederland al veel veranderd op het gebied van privacy en data protection, in het bijzonder op het gebied van datalekken en de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In mei 2018 gaat er nog meer veranderen op het gebied van privacy en gegevensbescherming met de inwerkingtreding van de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR), ookwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

De nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) zal een einde maken aan de momenteel heersende versnipperde privacy wetgeving binnen de EU. De General Data Protection Regulation (GDPR) bevat strengere regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens. Een van de nieuwe regels is dat het voor veel organisaties verplicht wordt een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. Om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving moet u nú de juiste maatregelen nemen om straks te voldoen aan deze complexe regelgeving.

Data Protection Officer (DPO) – bescherming van persoonsgegevens
Data Protection is de Engelse term voor bescherming van persoonsgegevens. Een Data Protection Officer (DPO) ziet toe op de naleving van de privacy regelgeving in een organisatie. De Nederlandse benaming voor Data Protection Officer (DPO) is Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG, in de zin van de Wbp) of Privacy Officer (PO).

Data Protection Officer (DPO) – wat leert u?
In deze unieke Data Protection Officer opleiding leert u o.m.:
- Hoe u kunt voldoen aan de eisen van relevante toezichthouders
- Hoe u risico's van privacy non-compliance kunt beheersen
- Hoe u het privacy reputatiemanagement van uw organisatie kunt optimaliseren
- Hoe u praktische management rapportages voor bestuur en management opzet

Data Protection Officer (DPO) opleiding – toegevoegde waarde
In deze opleiding ontvangt u o.m.:
- Heldere stappenplannen (visie, beleid, strategie, implementatie, evaluatie)
- Heldere toetsingskaders voor alle privacy stakeholders
- Een beschrijving van een privacy data governance stakeholder model
- Privacy checklists voor uniformiteit in verantwoording
- Diepte-analyses over tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection

Data Protection Officer (DPO) in de praktijk – voordelen van deze schriftelijke opleiding
- De lesstof van deze schriftelijke Data Protection Officer (DPO) opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 10-daagse klassikale opleiding.
- Alle lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists.
- U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert.

Data Protection Officer (DPO) opleiding – startmogelijkheden
De Data Protection Officer (DPO) opleiding gaat maandelijks van start. Vanaf het moment dat de opleiding start, ontvangt u met een wekelijkse regelmaat een lesdeel thuis of op uw werkadres. Indien u in een ander tempo wilt studeren of als u alle lesdelen in één keer wilt ontvangen, dan is dit altijd mogelijk. Ook als u op een ander moment met de opleiding wilt starten, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van 4 à 6 uur.

Data Protection Officer (DPO) – ook online te bestuderen
Wilt u de Data Protection Officer (DPO) opleiding online bestuderen? Dat kan. Al onze schriftelijke opleidingen zijn beschikbaar in de vorm van digital learning. Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u persoonlijke inloggegevens waarmee u de opleiding digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale leeromgeving (voor de periode van één jaar) ontvangt u de volledige schriftelijke opleiding - in één keer - als praktisch naslagwerk.

Data Protection Officer (DPO) – uniek naslagwerk
De Data Protection Officer (DPO) opleidingsmap vormt, na afsluiting van de opleiding, een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
18 juni 2020 Partner NL inschrijven
16 juli 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.980,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • DE DATA PROTECTION OFFICER – TAKEN, POSITIONERING EN FUNCTIEPROFIEL
 • HET PRIVACYPLAN – OPZET EN STRUCTUUR
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 1: Privacy visie, beleid en strategie
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 2: Inventarisatie van verwerkingen
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 3: Privacy awareness en privacy compliance op basis van de privacy nulmeting
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 4: De privacy gap-analyse
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 5: Positionering van de Data Protection Officer in het privacy implementatieplan
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 6: Positionering van de Data Protection Officer in het evaluatie- en mitigatieplan
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 7: Rol van de Data Protection Officer bij certificering en privacy keurmerk audits
 • HET PRIVACYPLAN – STAP 8: Het integrale toezichtsmanagement model voor de Data Protection Officer
 • DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/1
 • DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/2
 • DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/3
 • DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/4

Benodigde voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze studie succesvol te kunnen doorlopen. De opleiding 'Data Protection Officer (DPO) in de praktijk' wordt gegeven op HBO(+) niveau.

Cursusmateriaal

 • De lesstof van deze schriftelijke Data Protection Officer (DPO) opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 10-daagse klassikale opleiding.
 • Alle lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists.
 • De Data Protection Officer (DPO) opleidingsmap vormt, na afsluiting van de opleiding, een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie.

Doelgroep

 • ICT Specialist
 • Data Solutions Specialist
 • Informatie Analist
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Data Protection Officer (DPO) in de praktijk

Info Support Course code
DPO
Supplier
IMF
Length
1 day

Course outline

This course is available in Dutch only.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
18 June 2020 Partner NL register
16 July 2020 Partner NL register

The price for this course is € 2,980.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • IT Expert
 • Data Solutions Specialist
 • Information Analyst
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com