Data Modeling Data Warehouse

Inschrijven Training Data Modeling Data Warehouse

Info Support Cursuscode
DMDW
Leverancier
Info Support
Duur
4 dagen

Modelleer de Data Warehouse

Cursusbeschrijving

Business Intelligence ontwikkelaars en architecten leren Business Intelligence omgevingen en Enterprise Data Warehouses te ontwerpen en te implementeren met behulp van Dimensional Modeling, gebaseerd op Ralph Kimball’s concepten en richtlijnen, en de Data Vault methodology ontwikkeld door Dan Linstedt en de architecturele patterns voor agile data warehousing van Hans Hultgren.

Dimensional Modeling stelt u in staat om dimensionele modellen te implementeren binnen de Business Intelligence omgeving en als onderdeel van Business Intelligence oplossingen. U leert dimensie- en feitentabellen te ontwerpen en te implementeren. Ook leert u het ETL-proces van het dimensionaal model te implementeren.

Data Vault Modeling stelt u in staat om data vault modellen te implementeren binnen de Enterprise Data Warehouse. U leert Hubs, Links en Satellites te ontwerpen en te implementeren. Ook leert u het ETL-proces van de Data Vault te implementeren.

Deze training wordt ook in twee delen aangeboden. Zie gerelateerde cursussen Dimensional Modeling (DMDWH) en Data Vault Modeling (IDV).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 april 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.340,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • ------Dimensional Modeling------
 • Introduction to Data Warehousing
 • Principles of Dimensional Modeling
 • Dimensional Modeling Techniques
 • Approach to Data Warehousing
 • Data Population, Data Quality, Tools and Trends
 • End of Course Challenge
 • ------Data Vault Modeling------
 • Introduction to Data Vault
 • Data Vault Architecture
 • Data Vault Modeling Techniques
 • Loading a Data Vault
 • Data Vault Best Practices

Benodigde voorkennis

Kennis van relationele modellen, ontwerptechnieken (ERD) en standaardisatie.

Cursusmateriaal

 • Boek met lesmateriaal en oefeningen.
 • Boek 'Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0' geschreven door Daniel Linstedt, slides van de cursus met notities en oefenmateriaal.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Data Modeling Data Warehouse

Info Support Course code
DMDW
Supplier
Info Support
Length
4 days

Model the Data Warehouse

Course outline

Business Intelligence developers and architects learn to design and implement Business Intelligence environments and Enterprise Data Warehouses with Dimensional Modeling, based on Ralph Kimball's ideas and guidelines, and the Data Vault methodology developed by Dan Linstedt, and the architectural patterns for agile data warehousing of Hans Hultgren.

Learning Dimensional Modeling provides you with the skills necessary to effectively apply Dimensional Modeling techniques within the Business Intelligence environment and for Business Intelligence solutions. You learn to design and implement dimension and fact tables and you learn to load the Dimensional Model.

Learning Data Vault Modeling provides you with the skills necessary to effectively apply Data Vault modeling techniques for the agile Enterprise Data Warehouse. You learn to design and implement Hubs, Links and Satellites and you learn to load the Data Vault.

This training is also offered in two separate pieces. View related courses Dimensional Modeling (DMDWH) and Data Vault Modeling (IDV).

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 April 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,340.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • ------Dimensional Modeling------
 • Introduction to Data Warehousing
 • Principles of Dimensional Modeling
 • Dimensional Modeling Techniques
 • Approach to Data Warehousing
 • Data Population, Data Quality, Tools and Trends
 • End of Course Challenge
 • ------Data Vault Modeling------
 • Introduction to Data Vault
 • Data Vault Architecture
 • Data Vault Modeling Techniques
 • Loading a Data Vault
 • Data Vault Best Practices

Course prerequisites

Knowledge of relational modeling, design techniques (ERD) and knowledge of normalization steps.

Course material

 • Book with handouts and labs.
 • Book 'Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0' written by Daniel Linstedt, PowerPoint slides and practices.

Related courses

Target Audience

 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com