Data Management (DAMA / DMBOK2) for BI and Data Warehousing Professionals

Inschrijven Training Data Management (DAMA / DMBOK2) for BI and Data Warehousing Professionals

Info Support Cursuscode
DMBIDWH
Leverancier
BITrainer.nl
Duur
2 dagen

DWH/BI als startpunt voor Data Management met DAMA-DMBOK2 als raamwerk

Cursusbeschrijving

Als DWH/BI Professional ben je in grote mate afhankelijk van betrouwbare informatie. Je wilt ten slotte een soepel werkend Datawarehouse. Ook wil je rapportages kunnen opstellen die overeenkomen met wat er in bedrijfsprocessen daadwerkelijk gebeurt.

Zoals in ieder vakgebied krijgt ook iedere DWH/BI-professional te maken met issues die hun oorsprong vinden in Data Management. Voorbeelden hiervan zijn onduidelijke definities, slechte datakwaliteit of onregelmatige/incomplete aanleveringen van data. Net zoals je afhankelijk bent van betrouwbare data uit bronsystemen ben je ook afhankelijk van inzet van collega’s om data betrouwbaar te maken en houden. Nu is de uitdaging vaak om de organisatie in beweging te krijgen om deze problemen op te lossen.

In deze training krijg je van een zeer ervaren Data Management Professional praktijkgerichte handvatten aangereikt hoe je de verantwoordelijken in de business warm kunt laten lopen om ad hoc of structureel issues op het gebied van data-definities, -structuur en -kwaliteit op te lossen. Aan de hand van een aantal functionele aandachtsgebieden van het wereldwijd toegepaste DAMA-DMBOK2 raamwerk worden de belangrijkste basisbegrippen van Data Management doorlopen.

Aan de hand van ingebrachte casuïstiek (door de cursisten) wordt de theorie omgezet naar praktische toepassing waar je na de training direct mee aan de slag kunt.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
10 juni 2020 Utrecht inschrijven
24 september 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.700,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie in Data Management (wat verstaan we onder Data Management en wat zijn de belangrijkste uitgangpunten of principes?)
 • Data Governance (welke aspecten van Data Governance heb je nodig om data problematiek op de agenda te zetten?)
 • Data Architectuur (hoe stel je een praatplaat op van de dataelementen waar je issues van ondervindt?)
 • Reference & Master Data (wat is het belang van Master en/of Reference Data bij het richting geven van de oplossingen?)
 • Meta Data Management (hoe helpt Meta Data bij het duidelijk maken van de issues?)
 • Data Quality (waar moet je op letten bij het inzichtelijk maken van Datakwaliteit?)
 • Vanuit meer dan 10 jaar ervaring heeft de trainer een tweetal versimpelde aanpakken gedefinieerd (Scenario 1: Koninklijke weg Scenario 2: De gebruikelijke weg)

Benodigde voorkennis

Praktische ervaring met Data Warehouse

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van BITrainer.nl

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Data Management (DAMA / DMBOK2) for BI and Data Warehousing Professionals

Info Support Course code
DMBIDWH
Supplier
BITrainer.nl
Length
2 days

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
10 June 2020 Utrecht register
24 September 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,700.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course material

 • Digital courseware of BITrainer.nl

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com