Cucumber Java for Testers

Inschrijven Training Cucumber Java for Testers

Info Support Cursuscode
CUCJAVATST
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Vergroot uw kennis van Specification by Example met Cucumber voor Java

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse klassikale training helpt u om uw kennis en ervaring van Specification by Example (ook wel bekend als ATDD of BDD) op te bouwen. Na het volgen van deze training kunt u scenario's lezen en schrijven in Gherkin en deze scenario's automatiseren. Naast Cucumber voor Java wordt ook Selenium ingezet. Om succesvol met Selenium te kunnen werken leert u ook basis webconcepten. Veel testers zullen Cucumber en Selenium tegenkomen in een buildstraat. De training wordt afgerond met een demonstratie van een buildstraat van een uur, waarin ook de andere relevante tools worden getoond. Als tester krijgt u zo een goed beeld van de relevante concepten zoals u die in een Javaproject kunt tegenkomen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
12 juni 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Gherkin scenario's
 • Cucumber for Java
 • Omgaan met externe afhankelijkheden
 • Basis web-kennis en Selenium
 • Demo CI: Git push, Jenkins, Build, Sonarcube (1-uur)

Benodigde voorkennis

Java programmeerkennis is vereist

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal en een boek

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Cucumber Java for Testers

Info Support Course code
CUCJAVATST
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn how to use Cucumber Java in Java projects

Course outline

This three day classroom course will show you how to implement Specification by Example (a.k.a. ATDD or BDD) with Cucumber Java. After completion of this course you can read and write Gherkin scenario's and implement them with Cucumber Java. You will also use and learn Selenium. The basic web concepts needed to use Selenium are also covered. The course will finish with a demonstration of a working pipeline. This demo will show you the relevant concepts and tools that are often used in conjunction with Cucumber in real Java projects.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
12 June 2019 Utrecht register

The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Capturing specifications in Gherkin
 • Gherkin scenario's
 • Cucumber for Java
 • Working with external dependencies
 • Basic web knowledge
 • Selenium
 • Demo CI: Git push, Jenkins, Build, Sonarcube (1-hour)

Course prerequisites

Java programming skills are essential. These skills can be acquired in the JavaNC course.

Course material

 • Info Support course material and a book

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com