Core Querying Data with Transact-SQL

Inschrijven Training Core Querying Data with Transact-SQL

Info Support Cursuscode
MS20761CO
Leverancier (code)
Microsoft (20761)
Duur
3 dagen

Leer queries schrijven in Transact-SQL voor SQL Server

Cursusbeschrijving

U krijgt een goed begrip van de taal Transact-SQL die gebruikt wordt in alle SQL Server-gerelateerde disciplines. U doet alle vaardigheden op om Transact-SQL queries te schrijven voor Microsoft SQL Server. Aan het eind van de cursus bent u in staat om:

- Het gebruik van de taal Transact-SQL uit te leggen
- Queries te schrijven om data op te halen, te wijzigen en te aggregeren
- Data uit verschillende tabellen te combineren

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 april 2020 Utrecht inschrijven
15 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.515,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie Microsoft SQL Server
 • Introductie T-SQL Querying
 • SELECT queries
 • Combineren van data uit verschillende tabellen: JOINS
 • Sorteren en filteren van data
 • SQL Server Data Types
 • Wijzigen van data met DML
 • Gebruik van standaard functies
 • Groeperen en aggregeren data
 • Gebruik van subqueries

Benodigde voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met opdrachten.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Core Querying Data with Transact-SQL

Info Support Course code
MS20761CO
Supplier (code)
Microsoft (20761)
Length
3 days

Learn the Transact SQL language to query SQL Server

Course outline

As a student you gain a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines. You will learn all skills required to write Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server. At the end of the course, you will be able to:

- Describe the uses of the Transact-SQL language
- Write queries to retrieve, modify and summarize data
- Join data from multiple tables

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 April 2020 Utrecht register
15 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,515.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Microsoft SQL Server
 • Introduction to Transact-SQL Querying
 • Writing SELECT Queries
 • Querying Multiple Tables
 • Sorting and Filtering Data
 • Working with SQL Server Data Types
 • Using DML to Modify Data
 • Using Built-In Functions
 • Grouping and Aggregating Data
 • Using Subqueries

Course prerequisites

No specific knowledge needed to attend this course

Follow up courses

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com