Core Querying Data with Transact-SQL

Inschrijven Training Core Querying Data with Transact-SQL

Info Support Cursuscode
MS20761CO
Leverancier (code)
Microsoft (20761)
Duur
3 dagen

Leer queries schrijven in Transact-SQL voor SQL Server

Cursusbeschrijving

U krijgt een goed begrip van de taal Transact-SQL die gebruikt wordt in alle SQL Server-gerelateerde disciplines. U doet alle vaardigheden op om Transact-SQL queries te schrijven voor Microsoft SQL Server. Aan het eind van de cursus bent u in staat om:

- Het gebruik van de taal Transact-SQL uit te leggen
- Queries te schrijven om data op te halen, te wijzigen en te aggregeren
- Data uit verschillende tabellen te combineren

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
30 november 2020 Remote inschrijven doorgangsgarantie
25 januari 2021 Utrecht of Remote inschrijven
22 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
3 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
21 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.515,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie Microsoft SQL Server
 • Introductie T-SQL Querying
 • SELECT queries
 • Combineren van data uit verschillende tabellen: JOINs
 • Sorteren en filteren van data
 • SQL Server datatypes
 • Wijzigen van data met DML
 • Gebruik van standaardfuncties
 • Groeperen en aggregeren van data
 • Gebruik van subqueries

Benodigde voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met opdrachten.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Database Administrator
 • Data Scientist
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Core Querying Data with Transact-SQL

Info Support Course code
MS20761CO
Supplier (code)
Microsoft (20761)
Length
3 days

Learn the Transact SQL language to query SQL Server

Course outline

As a student you gain a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines. You will learn all skills required to write Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server. At the end of the course, you will be able to:

- Describe the uses of the Transact-SQL language
- Write queries to retrieve, modify and summarize data
- Join data from multiple tables

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
30 November 2020 Remote register doorgangsgarantie
25 January 2021 Utrecht of Remote register
22 February 2021 Veenendaal of Remote register
3 May 2021 Veenendaal of Remote register
21 June 2021 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,515.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Microsoft SQL Server
 • Introduction to Transact-SQL Querying
 • Writing SELECT Queries
 • Querying Multiple Tables
 • Sorting and Filtering Data
 • Working with SQL Server Data Types
 • Using DML to Modify Data
 • Using Built-In Functions
 • Grouping and Aggregating Data
 • Using Subqueries

Course prerequisites

No specific knowledge needed to attend this course

Follow up courses

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Database Administrator
 • Data Scientist
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com