Core HTML en CSS

Inschrijven Training Core HTML en CSS

Info Support Cursuscode
HTMLCSSCOR
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Webapplicaties ontwikkelen met HTML en CSS

Cursusbeschrijving

Het web is in populariteit flink aan het stijgen. Steeds meer functionaliteit verschuift richting de client en er vinden op het web kleine revoluties plaats. Denk aan Flash en Silverlight die langzaam uitsterven door de komst van HTML5 of de opkomst van NodeJS, waar JavaScript opeens bij de backend wordt gebruikt. Ook zien we een opkomst in appontwikkeling met webtechnieken dankzij PhoneGap/Ionic of zelfs native in het geval van Windows 8.

In deze training bouwt u een stevige fundering voor het werken met webtechnieken HTML en CSS. Ook leert u hoe CSS-frameworks werk uit handen kunnen nemen en hoe CSS-preprocessors als LESS en Sass de onderhoudbaarheid van CSS verbeteren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
3 februari 2020 Veenendaal inschrijven
9 maart 2020 Utrecht inschrijven
18 mei 2020 Veenendaal inschrijven
8 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • HTML (belangrijkste basiselementen, formulieren)
 • CSS (belangrijkste stylingopties, positionering, float/clear)
 • JavaScript (basiskennis)
 • Bouwen van layouts met hulp van CSS-frameworks en -preprocessors

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Core HTML and CSS

Info Support Course code
HTMLCSSCOR
Supplier
Info Support
Length
3 days

Developing web applications with HTML and CSS

Course outline

The web is growing considerably in popularity. More and more functionality is shifting towards the client and small revolutions are taking place on the web every day. Think of Flash and Silverlight which are slowly dying out or the advent of NodeJS, where JavaScript is used server-side. Even in the world of app development, we see that web techniques can be used thanks to PhoneGap/Ionic and even native with Windows 8.

This course builds a solid foundation for working with web techniques HTML and CSS. You will also learn to work with CSS frameworks that save development time and CSS preprocessors that make it easier to maintain CSS stylesheets.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
3 February 2020 Veenendaal register
9 March 2020 Utrecht register
18 May 2020 Veenendaal register
8 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • HTML (fundamental elements, forms)
 • CSS (fundamental styling options, positioning, float/clear)
 • JavaScript (fundamentals)
 • Building layouts with CSS frameworks and CSS preprocessors

Course prerequisites

No specific knowledge required

Follow up courses

Course material

 • Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com