Continuous Integration with .NET

Inschrijven Continuous Integration with .NET

Info Support Cursuscode
ENDEVN
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

DevOps with .NET

Cursusbeschrijving

Ervaren .NET-programmeurs leren werken met de Endeavour ontwikkelstraat. U leert welke technische en organisatorische keuzes gemaakt zijn in Endeavour en wat Endeavour voorschrijft op het gebied van architectuur, het gebruik van de standaardcomponenten en de ontwikkelmethodiek binnen de ontwikkelstraat.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 augustus 2017 Veenendaal inschrijven
2 oktober 2017 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.905,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • De Technische Referentie Architectuur
 • Het Service Framework
 • Het DryLinq Buildingblock
 • De Development Cycle
 • Business Apps en Archetypes
 • Local Build en Daily Build

Benodigde voorkennis

Gedegen kennis van en ervaring met Microsoft.NET en de tweedaagse ‘Endeavour Essentials’ (ENEST) training.

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Continuous Integration with .NET

Info Support Course code
ENDEVN
Supplier
Info Support
Length
3 days

DevOps with .NET

Course outline

The goal of this course is to help .NET application developers understand how to use the Endeavour Software Factory to participate in the Design and Development disciplines.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 August 2017 Veenendaal register
2 October 2017 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,905.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Technical Reference Architecture
 • Service Framework
 • DryLinq
 • Development Cycle
 • Unittesting
 • Business Apps and Archetypes
 • Local Build and Daily Build

Course prerequisites

Students should have a good understanding of the .NET framework and have some working experience building .NET applications. Students should also have attended the two day Endeavour Essentials training.

Target Audience

 • Developer
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com