Continuous Delivery with .NET

Inschrijven Training Continuous Delivery with .NET

Info Support Cursuscode
ENDEVN
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

DevOps met .NET

Cursusbeschrijving

Deze training is een verdieping op de Continuous Delivery Using Azure DevOps Services (CDADS) training. In de training wordt aandacht geschonken aan cloud-principes, security, backups, verschillende deployment modellen en hoe diverse architectuurstijlen gebruik kunnen maken van Continuous Delivery/DevOps principes.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
14 oktober 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 660,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Continuous Integration & Continuous Delivery
 • Modern Architectural Principles
 • Continuous Deployment
 • Release Orchestration

Benodigde voorkennis

Deze training is bedoeld voor mensen die reeds de Continuous Delivery Using Azure DevOps Services hebben gevolgd.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • IT-Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Continuous Delivery with .NET

Info Support Course code
ENDEVN
Supplier
Info Support
Length
1 day

DevOps with .NET

Course outline

This training is an addendum on the Continuous Delivery Using Azure DevOps Services (CDADS) course. We will look at cloud principles, security, backups, numerous deployment models and how different architecture styles fit in with Continuous Delivery/DevOps principles.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 September 2020 Veenendaal of Remote register
14 October 2020 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 660.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Continuous Integration & Continuous Delivery
 • Modern Architectural Principles
 • Continuous Deployment
 • Release Orchestration

Course prerequisites

Students should follow Continuous Delivery Using Azure DevOps Services beforehand.

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • IT-Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com