Continuous Delivery in Large and Complex Systems

Inschrijven Training Continuous Delivery in Large and Complex Systems

Info Support Cursuscode
LEERGANG
Leverancier
Info Support
Duur
40 dagen

Praktijkgerichte en geaccrediteerde hbo-leergang in samenwerking met Hogeschool Utrecht (30 EC)

Cursusbeschrijving

Het bouwen van grote, complexe softwaresystemen (denk aan de systemen van Netflix en Spotify) geeft veel uitdagingen. Hoe ontwikkelen we binnen tijd en budget, terwijl we het geheel niet goed kunnen overzien? Hoe voorkomen we bugs? Hoe zorgen we voor 24/7 beschikbaarheid? En dat alles terwijl we ervoor zorgen dat het systeem flexibel genoeg is om aan te kunnen passen aan een veranderende wereld en veranderende klantwensen?

Bij Info Support hebben we ervaren (en willen u dit graag leren) dat er een specifieke aanpak nodig is voor het succesvol bouwen van grote complexe softwaresystemen. In deze hbo-leergang ligt de focus op ontwikkelen in C# en .NET Core met Continuous Delivery. Het doel is dat u in een kort-cyclisch proces steeds een klein stukje van het grote systeem van idee tot productie kunt te brengen. Belangrijk hierbij is dat de meeste stappen in het proces (build, test, deploy) geautomatiseerd kunnen worden. In deze opleiding leert u hoe u zo’n groots project kunt realiseren. We kijken daarbij naar alle aspecten. U leert Scrum toepassen en werken onder een Micro Services Architecture. Hierbij krijgt u diepgaande kennis van C# en .NET Core. U wordt vaardig in Test Driven Development en leert de deployment te automatiseren.

Programma bestaat uit twee blokken van elk ruim twee maanden met wekelijks klassikale bijeenkomsten op donderdag en vrijdag (overdag).

Blok 1
U leert om een (in potentie) grote applicatie van voorkant tot achterkant te bouwen. U krijgt diepgaande kennis van Test Driven Development, C# en .NET Core. Hierbij is aandacht voor software development op hoog professioneel niveau: hoe zorgen professionals ervoor dat projecten met hoge kwaliteit binnen tijd en budget opgeleverd worden? Daarnaast doet u ook basiskennis op van onderdelen om een groot systeem te kunnen realiseren, zoals Story Mapping, ASP .NET, MVC Core, Entity Framework en Docker.

Blok 2
Vervolgens gaat u de kennis uit blok 1 verdiepen. Er is aandacht voor architectuur en teamwerk. U leert werken met architectuurprincipes als Micro Services, CQRS, Event Driven Architecture, en Eventual Consistency. Zaken als schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en korte recoverytijden staan hierbij centraal. Doel van dit blok is dat u kennis en vaardigheden opdoet om met een serieus developmentteam een Continuous Delivery proces op te zetten en daarmee een groot complex softwaresysteem te ontwikkelen met Azure DevOps, Blazor, MoQ, RabbitMQ, Gherkin/Specflow, en Kubernetes.

Pluspunten
• Officiële hbo-accreditatie en 30 EC;
• Wilt u na deze leergang verder studeren? Dan kun je zonder vertraging doorstromen naar de (deeltijd) bachelor HBO-ICT;
• Geen losse cursussen en losstaande onderwerpen maar alle onderwerpen geïntegreerd in één traject;
• Praktijkgericht onderwijs, de werkwijze is gelijk aan ontwikkelteams in het bedrijfsleven;
• Topdocenten: specialisten uit het vakgebied;
• De laatste stand van de techniek.

Doelgroepen
• U heeft een afgeronde HBO-I opleiding en wil up-to-date kennis en vaardigheden om aan de slag te kunnen gaan met systemen die impact maken.
• U bent na een carrièreswitch enkele jaren succesvol werkzaam in de IT. Nu is het tijd om in deeltijd een erkend hbo-diploma te halen.
• Na een jarenlange carrière in de IT wilt u een inhaalslag maken richting moderne software development.

Deze hbo-leergang wordt verzorgd in samenwerking met de HU (Hogeschool Utrecht). Een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie. Ook wanneer u zich wilt inschrijven met een Master Key Card.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
4 februari 2021 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 12.500,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • C#
 • Test Driven Development
 • .NET Framework
 • LINQ, Entity Framework, Threading
 • ASP.NET MVC, Middleware, and Web API
 • Docker
 • Kubernetes
 • Build Automation
 • Agile Specifications
 • Specflow
 • MoQ
 • Logging
 • Micro Services Architecture
 • Event Driven Architecture
 • RabbitMQ
 • HTML5 and CSS3
 • Blazor
 • Security
 • User Story Mapping
 • Scrum

Benodigde voorkennis

Zie bovenstaande doelgroepen

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Continuous Delivery in Large and Complex Systems

Info Support Course code
LEERGANG
Supplier
Info Support
Length
40 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
4 February 2021 Veenendaal register

The price for this course is € 12,500.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com