Continuous Delivery for Java

Inschrijven Training Continuous Delivery for Java

Info Support Cursuscode
CONDEVJ
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Bouw en gebruik van een Continuous Delivery pipeline voor Java

Cursusbeschrijving

Deze training geeft cursisten een introductie op de Continuous Delivery pipeline. Daarbij behandelen we de verschillende componenten die gebruikt worden in een pipeline voor Java projecten. De cursisten koppelen de verschillende componenten stapsgewijs aan elkaar. Gedurende de training gebruiken de cursisten de zelfgebouwde pipeline met een Java applicatie. De applicatie wordt gebouwd, getest, gecontroleerd op code kwaliteit, uitgerold op een omgeving en getest op performance.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
11 juni 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.935,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Continuous delivery
 • Continuous delivery pipeline
 • Docker
 • Docker registry
 • Docker compose
 • Jenkins
 • Jenkins pipeline
 • SonarQube
 • GitLab
 • Workitem tracking
 • Nexus
 • Performance testen
 • Beveiligingscontrole

Benodigde voorkennis

Enige kennis van Docker, Git en Java

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Continuous Delivery for Java

Info Support Course code
CONDEVJ
Supplier
Info Support
Length
3 days

Create and use a Continuous Delivery pipeline for Java

Course outline

This course introduces students to the Continuous Delivery pipeline. The course covers the different components used in a pipeline for Java projects. Students integrate the different tools step by step. Students will use the pipeline they created during the course together with a Java application. The application is built, tested, verified for code quality, deployed to an environment and tested for performance.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
11 June 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,935.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Continuous delivery
 • Continuous delivery pipeline
 • Docker
 • Docker registry
 • Docker compose
 • Jenkins
 • Jenkins pipeline
 • SonarQube
 • GitLab
 • Workitem tracking
 • Nexus
 • Performance testing
 • Security scanning

Course prerequisites

Basic knowledge of Docker, Git and Java

Target Audience

 • Developer
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com