Continuous Delivery Essentials

Mail ons Training Continuous Delivery Essentials

Info Support Cursuscode
CONDEVES
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Maak kennis met Continuous Delivery

Cursusbeschrijving

Deze training is vervangen door de 'Modern Software Engineering Practices (MSEP)' training. Zie 'gerelateerde cursussen' voor meer informatie.

In deze training maakt u kennis met Continuous Delivery. Deze training richt zich op ontwikkelaars, beheerders, projectmanagers, managers, architecten en een ieder die meer over Continuous Delivery wil weten. In de training bekijkt u de verschillende onderdelen van het proces, de principles en (best) practices. Om te bepalen hoe ver u bent met het invoeren van Continuous Delivery wordt er gebruik gemaakt van het Maturity Model. Daarnaast bekijkt u het verschil tussen Continuous Delivery en Continuous Deployment. Deze training geeft u verder inzicht wat er voor nodig is om Continuous Delivery in u organisatie in te voeren. Wellicht ook nieuwe inzichten als u hiermee al bezig bent.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Continuous Delivery
 • DevOps
 • 8 Principles
 • 4 Practices
 • Maturity Model
 • Best Practices
 • People, Process, Tools

Benodigde voorkennis

Enige ervaring met softwareontwikkeling

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Eindgebruiker
 • ICT Specialist
 • Data Solutions Specialist
 • Informatie Analist
 • Kenniswerker

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Continuous Delivery Essentials

Info Support Course code
CONDEVES
Supplier
Info Support
Length
1 day

Introduction to Continuous Delivery

Course outline

This training is replaced by the 'Modern Software Engineering Practices (MSEP)' training. See 'related courses' for more information.

In this training you will get acquainted with Continuous Delivery. This training is suitable for developers, operations, projectmanagers, managers, architects and everyone else who wants to learn the essentials of Continuous Delivery. During this training we will look in the different parts of the process, the principles, (best) practices. To find out how far you are with implementing Continuous Delivery, we can use the Maturity Model. We will also discuss the differences between Continuous Delivery and Continuous Deployment. This training will give insights in what is needed to implement Continuous Delivery in your organization or new insights if you already started with Continuous Delivery.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Continuous Delivery
 • DevOps
 • 8 Principles
 • 4 Practices
 • Maturity Model
 • Best Practices
 • People, Process, Tools

Course prerequisites

Some experience with Software Development

Course material

 • Info Support material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester
 • End User
 • IT Expert
 • Data Solutions Specialist
 • Information Analyst
 • Information Worker

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com