Concurrency in Java

Inschrijven Training Concurrency in Java

Info Support Cursuscode
CONCURJAVA
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Krijg overzicht van concurency in Java

Cursusbeschrijving

Deze training geeft Java ontwikkelaars een overzicht van concurency in Java. De training begint met uitleg over concepten zoals Threads, Runnables en Callables. Daarna worden een aantal meer geavanceerde concepten behandelt. De training behandelt ook een aantal concurrency uitdagingen zoals deadlock, race condition en visibility en hoe ze te voorkomen zijn. Het is een practische training waarbij de theorie en praktische ervaring in de vorm van opdrachten elkaar afwisselen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
23 september 2019 Veenendaal inschrijven
16 oktober 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Thread
 • Runnable
 • Callable
 • ExecutorService
 • CompletionService
 • CompletableFuture
 • ForkJoinPool
 • Race condition
 • Atomic
 • Synchronized
 • ReadWriteLock
 • Deadlock
 • Visibility
 • Immutable
 • ThreadLocal
 • Semaphore
 • CountDownLatch

Benodigde voorkennis

Goede kennis van de Java taal

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support course material

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Concurrency in Java

Info Support Course code
CONCURJAVA
Supplier
Info Support
Length
2 days

Get an overview of concurrency in Java

Course outline

This course provides Java developers an overview of concurrency in Java. The course starts with explaining concepts such as Threads, Runnables and Callables. Next some of the more advanced concepts are covered. The course covers concurrency challenges such as deadlock, race condition and visibility and how to deal with them. It's a practical course that combines theory with practical hands on experience in the form of assignments.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
23 September 2019 Veenendaal register
16 October 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Thread
 • Runnable
 • Callable
 • ExecutorService
 • CompletionService
 • CompletableFuture
 • ForkJoinPool
 • Race condition
 • Atomic
 • Synchronized
 • ReadWriteLock
 • Deadlock
 • Visibility
 • Immutable
 • ThreadLocal
 • Semaphore
 • CountDownLatch

Course prerequisites

Fair knowledge of Java

Follow up courses

Course material

 • Info Support course material

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com