Cloud for Decision Makers

Inschrijven Training Cloud for Decision Makers

Info Support Cursuscode
CLOUDDEC
Leverancier
Info Support
Duur
0,5 dag

Krijg inzicht wat cloud voor u of uw bedrijf kan betekenen

Cursusbeschrijving

In de training krijgt u inzicht wat cloud kan betekenen. In het begin worden algemene cloud begrippen behandeld en een vergelijk gemaakt tussen de verschillende cloud vendors, ook in het licht van bijvoorbeeld vendor lock-in en Gartner Magic Quadrants.

De training biedt veel ruimte voor discussie en overwegingen.

Na afloop van de training kunt u:
- Een definitie geven van cloud computing en vertellen wat de algemene kenmerken en karakteristieken zijn van de cloud.
- Een beredeneerde afweging maken bij het kiezen van een cloud platform

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
25 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
28 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 315,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Definitie Cloud Computing
 • Kenmerken van de Cloud
 • Cloud Deployment Models
 • Cloud Leveranciers (verschillen en marktposities)
 • Voor en nadelen van de Cloud

Benodigde voorkennis

Algemene IT achtergrond en inzicht in bedrijfsprocessen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Product Owner
 • IT-Manager
 • IT-Architect
 • Informatie Analist
 • Business Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Cloud for Decision Makers

Info Support Course code
CLOUDDEC
Supplier
Info Support
Length
0.5 day

Learn what cloud could mean for you or your company

Course outline

In this course you get insight what cloud computing could mean for you. At first we will discuss general cloud definitions and a comparison between the major cloud vendors, also concepts like vendor lock-in and Gartner Magic Quadrants will be part of the equation.

The course will give ample room for discussion and bringing your own insights to the table.

After this course you will be able to:

- Formulate a definition of cloud computing and explain what are the general characteristics.
- Being able to make a rational decision about choosing cloud vendors

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
25 January 2021 Veenendaal of Remote register
28 May 2021 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 315.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Definition Cloud Computing
 • Characteristics van de Cloud
 • Cloud Deployment Models
 • Cloud Venders
 • Advantages and Disadvantages of the Cloud

Course prerequisites

General IT knowledge and business processes

Course material

 • Info Support course material

Target Audience

 • Product Owner
 • IT-Manager
 • IT-Architect
 • Information Analyst
 • Business Analist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com