Cloud Essentials

Inschrijven Training Cloud Essentials

Info Support Cursuscode
CLOUDESS
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

In deze training leert u wat cloud computing voor een impact heeft op uw werk als ontwikkelaar

Cursusbeschrijving

In de training krijgt u inzicht wat cloud computing inhoudt voor uw dagelijkse werk als ontwikkelaar. In het begin worden algemene cloud begrippen behandeld en een vergelijk gemaakt tussen de verschillende cloud vendors, ook in het licht van bijvoorbeeld vendor lock-in en Gartner Magic Quadrants.

Daarna gaat de training verder in op de techniek vanuit een ontwikkelaars perspectief. Daarbij worden Amazon en Microsoft gekozen als platforms waar behandeld zal worden hoe deze leidende leveranciers technische invulling geven aan de algemene cloud begrippen. Daarnaast bevat de training ook hands-on opdrachten die respectievelijk op AWS of Azure kunnen worden uitgevoerd.

Na afloop van de training kunt u:
- Een definitie geven van cloud computing en vertellen wat de algemene kenmerken en karakteristieken zijn van de cloud.
- Een basisapplicatie deployen in de cloud
- Een beredeneerde afweging maken bij het kiezen van een cloudplatform

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
29 oktober 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.090,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • What is Cloud Computing
 • Cloud Storage
 • (Hybrid) Networking in the Cloud
 • Cloud Native Apps
 • Cloud Best Practices
 • Cloud Challenge

Benodigde voorkennis

Deze training is bedoeld voor professionele ontwikkelaars

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Cloud Essentials

Info Support Course code
CLOUDESS
Supplier
Info Support
Length
2 days

In this course you will learn how cloud computing impacts your work as developer

Course outline

In this course you will gain insight in what cloud computing could mean for your daily job as software developer. We start with a general definition of cloud computing, characteristics and deployment models. We also focus on the cloud vendor landscape and discuss vendor lock-in and Gartner Magic Quadrants.

Next we will get more technical from a developers view, we will use the cloud platforms of Amazon and Microsoft to discuss and show how these leading vendors implemented their cloud platform. The course also has several hands-on assignments which can be done on either AWS or Azure.

After the course you will be able to:
- Provide a definition of cloud computing and it's general characteristics and deployment models.
- Deploy a basic application to a cloud platform
- Make a informed choice for a cloud platform

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
29 October 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,090.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • What is Cloud Computing
 • Cloud Storage
 • (Hybrid) Networking in the Cloud
 • Cloud Native Apps
 • Cloud Best Practices
 • Cloud Challenge

Course prerequisites

This course is intended for professional developers

Course material

 • Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • Designer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com