CISO in de publieke sector

Inschrijven Training CISO in de publieke sector

Info Support Cursuscode
CISOP
Leverancier
IMF
Duur
4 dagen

Deze 4-daagse opleiding bevat alle noodzakelijke kennis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging als Chief Information Security Officer (CISO) te kunnen functioneren in een publieke organisatie

Cursusbeschrijving

CISO in de publieke sector – vaak verplicht of voorgeschreven

(Digitale) informatiebeveiliging in publieke organisaties is een uitermate complex en snel veranderend vakgebied waarin techniek en (specifieke) wet- en regelgeving een steeds grotere rol spelen. Niet voor niets is de aanstelling van een Chief Information Security Officer (CISO) in gemeenten verplicht en in veel andere publieke organisaties voorgeschreven. Als Chief Information Security Officer (CISO) bent u informatiebeveiligingsdeskundige bij uitstek en verantwoordelijk voor het identificeren, voorkomen en verminderen van (technische) IT-beveiligingsrisico's op managementniveau. In deze actuele en diepgaande topopleiding leert u om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te functioneren als CISO.

CISO in de publieke sector – wat leert u?
In deze 4-daagse topopleiding wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De opleiding is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor uw informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) - voor zover deze van kracht is - als vervanging van bestaande baselines, zoals BIR, BIG, BIWA en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen.

CISO in de publieke sector – resultaat van deze opleiding
Na afloop van deze 4-daagse topopleiding heeft u:
alle noodzakelijke kennis in huis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te kunnen functioneren;
de benodigde kennis opgedaan om gefundeerde beslissingen over de informatiebeveiliging van uw organisatie te kunnen nemen;
alle benodigde high-level technische kennis om met informatiebeveiligingsspecialisten te kunnen communiceren; en
de kennis om een strategische en financiële planning voor informatiebeveiliging te kunnen maken.

Al met al een complete opleiding om op strategisch en tactisch niveau informatiebeveiliging op een procesmatige wijze in te bedden in uw eigen organisatie.

CISO in de publieke sector – voor wie?
De CISO in de publieke sector opleiding is o.a. bedoeld voor (aankomend) Chief Information Security Officers (CISO's) in publieke organisaties, (informatie)beveiligingsfunctionarissen, coördinatoren I&A, informatiemanagers, IT managers, IT auditors, Functionarissen voor de Gegevensbescherming/Data Protection Officers (FG's/DPO's) en Privacy Officers (PO's).

CISO in de publieke sector – docent
Uw docent is een topprofessional met meer dan 20 jaar ervaring en expertise in onder meer informatiebeveiliging, (cyber) security, Identity & Access Management (IAM), risicomanagement, compliance en privacy. Hij is CISSP, CCSP, CISM, CISA, CRISC, CEH en CPT gecertificeerd en is als docent cybercrime & cybersecurity verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is tevens docent van de 4-daagse Cyber Security (CSX) Fundamentals opleiding die voorbereidt op de gelijknamige certificering van ISACA.

De opleiding CISO in de publieke sector bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Partner NL inschrijven
29 oktober 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 3.280,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Governance van informatiebeveiliging
  • Programma management en IT beveiligingsmaatregelen (I)
  • IT beveiligingsmaatregelen (II)
  • Effectiviteit van informatiebeveiliging en exploitatie

Benodigde voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze CISO opleiding gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de basisbeginselen van informatiebeveiliging en hier enige jaren ervaring mee hebt. De opleiding CISO in de publieke sector wordt gegeven op HBO/Bachelor+ werk- en denkniveau. Gezien het intensieve karakter van deze 4-daagse topopleiding wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training CISO in de publieke sector

Info Support Course code
CISOP
Supplier
IMF
Length
4 days

Course outline

This course is available in Dutch only.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Partner NL register
29 October 2020 Partner NL register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 3,280.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com