Certified Fraud Examiner (CFE)

Inschrijven Training Certified Fraud Examiner (CFE)

Info Support Cursuscode
CFE
Leverancier
IMF
Duur
5 dagen

De enige geaccrediteerde opleiding in de Benelux die opleidt voor het Certified Fraud Examiner (CFE) examen van de ACFE.

Cursusbeschrijving

In deze 5-daagse Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding wordt u opgeleid voor het Europese CFE examen en leert u de concepten van het CFE examen te doorgronden. Het Certified Fraud Examiner (CFE) examen bestaat uit 4 onderdelen, die uitgebreid - ook in praktische zin - en vertaald naar de Europese wet- en regelgeving en mentaliteit, worden behandeld, t.w.:
I. Financial Transactions & Fraud Schemes
II. Law
III. Investigation
IV. Fraud Prevention & Deterrence

Doelgroep
Deze 5-daagse certificerende anti-fraude opleiding is bedoeld voor tal van personen binnen het brede terrein van fraudebestrijding. We denken dan o.a. aan medewerkers met een fraudeonderzoekstaak,zoals fraude managers, fraude analisten en fraude specialisten. Daarnaast denken wij aan audit- of
compliance functionarissen, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants en security en privacy managers.

Voertaal
De Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding wordt in het Nederlands gegeven tenzij er aanmeldingen uit het buitenland zijn. In dat geval zal de opleiding in het Engels gegeven worden. Het officiële ACFE studiemateriaal en het examen zijn in het Engels.

Niveau van de opleiding
De Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

ACFE geautoriseerde trainers
Deze opleiding wordt gegeven door ACFE geautoriseerde trainers.

Lestijden
De lestijden zijn van 09.00 uur - 18.00 uur.

Kosten
De kosten van deze opleiding zijn inclusief een gratis associate lidmaatschap van de ACFE, het officiële ACFE studiemateriaal, het ACFE examen en alle lunches, koffie en thee.

Aantal deelnemers
Er wordt slechts een beperkt aantal deelnemers tot deze opleiding toegelaten.

Data en locatie
De Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding bestaat uit 5 dagen. De opleiding vindt plaats in de omgeving van Amsterdam.

Examen
Het Certified Fraud Examiner (CFE) examen bestaat uit 4 deelexamens t.w.:
- Financial transactions and fraud schemes
- Legal aspects related to fraud
- Investigation fraud
- Fraud prevention and deterrence
Elk deelexamen bestaat uit 100 multiple choice en goed/fout vragen. U mag tijdens het examen geen boeken en aantekeningen raadplegen. Elk deelexamen duurt 2,5 uur en kunt u online afleggen waar en wanneer het u het beste uitkomt (bijvoorbeeld thuis). Per vraag heeft u 75 seconden om deze te beantwoorden.
U dient 75% van alle vragen goed te beantwoorden om te slagen voor het examen.

Examenvoorwaarden
Om de titel Certified Fraud Examiner (CFE) te mogen voeren zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- HBO of vergelijkbaar opleidingsniveau
- Minimaal 2 jaar professionele ervaring die direct of indirect te maken heeft met financiën. U bent bijvoorbeeld werkzaam in de accountancy, in een auditing praktijk, criminologie, fraudeonderzoek of schade preventie, of u heeft fraude-gerelateerde juridische ervaring opgedaan
- Minimaal 50 kwalificatiepunten

Kwalificatiepunten
Om aan het CFE examen te mogen deelnemen moet u een minimum van 40 kwalificatiepunten behaald hebben. Voor de uiteindelijke CFE certificering moet u voldoen aan alle opleidings- en ervaringseisen en minimaal 50 kwalificatiepunten behaald hebben. Kwalificatiepunten worden toegekend
op basis van het volgende:
- 5 punten voor elk jaar full-time werkervaring
- 10 punten voor elk afgerond HBO of gelijkwaardig studiejaar (max. 40 punten worden hiervoor toegekend)
- 5 punten voor een master diploma
- 10 punten voor een PhD of gelijkwaardig diploma
- 10 punten voor elk beroepsgerelateerd certificaat (max. 40 punten worden hiervoor toegekend)

Hercertificering
Om uw Fraud Examiner certificaat te behouden dient u op jaarbasis ten minste 20 PE-uren te besteden.
Ten minste 10 uur hiervan dienen direct verband te houden met de opsporing en bestrijding van fraude en 2 uur dient direct gerelateerd te zijn aan ethiek.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Partner NL inschrijven
26 oktober 2020 Partner NL inschrijven
16 november 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 4.280,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Financial Transactions & Fraud Schemes
 • Law
 • Investigation
 • Fraud Prevention & Deterrence

Benodigde voorkennis

Niveau van de opleiding: De Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

Cursusmateriaal

 • officieel ACFE studiemateriaal

Doelgroep

 • Beheerder
 • IT Architect
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Certified Fraud Examiner (CFE)

Info Support Course code
CFE
Supplier
IMF
Length
5 days

Course outline

This course is available in Dutch only.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Partner NL register
26 October 2020 Partner NL register
16 November 2020 Partner NL register

The price for this course is € 4,280.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • Administrator
 • IT Architect
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com