Certified Data Science Professional

Inschrijven Training Certified Data Science Professional

Info Support Cursuscode
CDSP
Leverancier
IMF
Duur
12 dagen

Deze unieke Nederlandstalige opleiding leidt u op tot CDSP

Cursusbeschrijving

De docenten nemen u mee in de wereld van R met R-Studio in de Datamine R™ toolbox. Behandeld worden samples, steekproeven en de meest gangbare hypothese testen.
Als data scientist heeft u kennis nodig van de basisideeën van programmeer concepten voor Big Data. Naast objectoriëntatie zijn ook Big Data concepten als map reduce van belang. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van python. Vervolgens krijgt u een introductie in de theorie van het nemen van steekproeven met daarnaast een introductie in Social Network Analysis en visualisatie met Gephi en Mondrian. De trainers introduceren u in de meest gangbare machine learning algoritmen van dit moment.
Aan de hand van een classificatietool wordt, in zowel python als R via de CRISP methodologie, langs de stappen gelopen die nodig zijn om tot een voorspellend model te komen.
Een volledige dag zal gewijd worden aan textmining en Natural Language Processing. Met python Natural Language Toolkit (NLTK) worden de mogelijkheden onderzocht voor het analyseren van teksten.
In een volledige dag leert u hoe de wereld van Big Data opslag eruit ziet en bent u in staat een keuze te maken voor een van de systemen bij de start van een Big Data project. Daarnaast krijgt u een introductie op web 3.0 semantic search waarin concepten als Resource Descripting Framework en de querytaal SPARQL aan bod komen. Daarnaast wordt er een volledige dag besteed aan Data Cleaning en GIS. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met missing data, outliers, etc.? Hoe visualiseert u de data om snel inzicht te krijgen? Wat kunt u met GIS Openstreet map? Aan de hand van verschillende achterliggende theorieën wordt Data Science in het bedrijf behandeld. Aan bod komen analytics at work, het Delta model en het Maturity model.

De Certified Data Science Professional opleiding is een intensieve opleiding bestaande uit 10 lesdagen en 2 examendagen. Ter voorbereiding op het examen moet u rekening houden met opdrachten en huiswerk gedurende de opleiding.

De training is inclusief 2 examendagen, 4 boeken, uitgebreid cursusmateriaal, een 8 Gb USB stick met alle voorbeelden en tools.

Lestijden
De lestijden van deze cursus zijn van 13.00 uur - 20.00 uur of van 09.30 uur - 17.00 uur. Neem contact met ons op welke tijden van toepassing zijn op uw voorkeursdata.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
9 september 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 6.580,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Basis statistiek
 • Programmeer concepten
 • Sampling en Visualisatie
 • Machine learning
 • Textmining en Natural Language Processing
 • Data opslag, NoSQL, Big data databases en Semantic Web
 • Data Cleaning en GIS
 • Data Science in uw bedrijf
 • Opdracht
 • Certified Data Science Professional examen

Benodigde voorkennis

Deze opleiding wordt gegeven op HBO+ werk- en denkniveau. U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding. De opleiding is echter behoorlijk pittig, daarom adviseren wij om pas deel te nemen wanneer u minimaal HBO werk- en denkniveau heeft.

Cursusmateriaal

 • U ontvangt uitgebreid lesmateriaal, 4 boeken, een 8 Gb USB-stick met alle voorbeelden en tools op de Datamine R™ virtual machine.

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Certified Data Science Professional

Info Support Course code
CDSP
Supplier
IMF
Length
12 days

Course outline

This course is available in Dutch only

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
9 September 2020 Partner NL register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 6,580.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com