Certified Agile Tester (CAT)

Inschrijven Training Certified Agile Tester (CAT)

Info Support Cursuscode
CERAT
Leverancier
Improve
Duur
5 dagen

Alles over testen in een agile context: theorie én praktijk

Cursusbeschrijving

Deze training is er op gericht om deelnemers in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van tester in een agile project inhoudt. De training bestaat daarom uit het aanbieden van theorie én training van praktische vaardigheden.

Doelstellingen
Na afloop van deze training
· hebben de deelnemers diepgaande kennis van de principes van de agile benadering van software ontwikkeling
· kennen zij het verschil tussen de rollen van testers in agile en niet-agile projecten
· kunnen zij een positieve bijdrage leveren als agile teamlid gericht op testen
· hebben zij kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn
· begrijpen de deelnemers de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een agile team te functioneren

De training bereidt de deelnemers voor op het examen Certified Agile Tester dat op de laatste dag wordt afgenomen. Het examen bestaat uit een dagdeel praktische toetsing en een dagdeel theoretische toetsing middels open vragen.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 maart 2019 Baarn (P) inschrijven
9 mei 2019 Eindhoven (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Daily SCRUM
 • Soft Skills Assessment
 • Geschiedenis en terminologie
 • Agile manifesto
 • Principes en methodes
 • Planning
 • Requirements
 • Begroten
 • Strategie
 • Context van de ontwikkelaar
 • Testen en retrospectives
 • Test Driven Development
 • Test automatisering
 • Non-functional testen
 • Examendag
 • Praktijkdeel
 • Schriftelijk theoriedeel

Benodigde voorkennis

Het wordt aanbevolen dat deelnemers in het bezit zijn van een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of certificaat TMap Suit Test Engineer.

Cursusmateriaal

 • Cursusmap
 • 3 maanden gratis e-coaching

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Certified Agile Tester (CAT)

Info Support Course code
CERAT
Supplier
Improve
Length
5 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.

If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 March 2019 Baarn (P) register
9 May 2019 Eindhoven (P) register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com