Capturing Specifications in Gherkin

Inschrijven Training Capturing Specifications in Gherkin

Info Support Cursuscode
CSIG
Leverancier
TechTalk
Duur
1 dag

Breid uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example uit en verfijn acceptatiecriteria met behulp van Gherkin

Cursusbeschrijving

Deze eendaagse workshop stelt u in staat om uw praktisch toepasbare kennis van Specification by Example (of ATDD/BDD) uit te breiden. U leert deze dag ook acceptatiecriteria verfijnen met behulp van Gherkin.

Deze workshop is bedoeld voor het hele ontwikkelteam en de stakeholders die betrokken zijn bij het bereiken van "shared understanding".

Bent u .NET ontwikkelaar die Gherkin scenario's gaat automatiseren, dan raden we u de driedaagse workshop "Developing with SpecFlow" aan (zie hieronder bij 'Gerelateerde cursussen').

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
10 juli 2020 Veenendaal inschrijven
20 oktober 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie en/of opfrissen kennis van Specification By Example
 • Introductie van Gherkin
 • Vastleggen van het resultaat van specificatie workshops in formele Gherkin scenario's
 • Vormen van samenwerking in het opstellen van Gherkin scenario's
 • Stijlen voor het opstellen van Gherkin scenario's
 • Gherkin patronen en anti-patronen

Benodigde voorkennis

Ervaring met Specification by Example (of ATDD/BDD) is aanbevolen.

Cursusmateriaal

 • TechTalk (hand-out van de slides)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Eindgebruiker
 • ICT Specialist
 • Informatie Analist
 • Data Solutions Specialist
 • Kenniswerker

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Capturing Specifications in Gherkin

Info Support Course code
CSIG
Supplier
TechTalk
Length
1 day

This one-day workshop will deepen your knowledge about Specification by Example through practice. During the day we will refine acceptance criteria in Gherkin.

Course outline

This one-day workshop will deepen your knowledge about Specification by Example (or ATDD/BDD) through practice. During the day we will refine acceptance criteria in Gherkin.

This workshop is for the whole development team and the stakeholders involved in achieving shared understanding.

Info Support advises the three-day workshop "Developing with Spec Flow" for .Net Developers who are going to automate Gherkin scenarios.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
10 July 2020 Veenendaal register
20 October 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Quick intro/refresh on Specification-By-Example
 • Introduction to Gherkin
 • Capturing the result of specification workshops in formalized Gherkin scenarios
 • Collaboration patterns for working with Gherkin
 • Writing styles and Gherkin patterns/anti-patterns

Course prerequisites

Experience with Specification by Example (or ATDD/BDD) is recommended.

Course material

 • - Handouts

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Information Analyst
 • Tester
 • End User
 • IT Expert
 • Information Analyst
 • Data Solutions Specialist
 • Information Worker

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com