C++ Programmeren

Mail ons Training C++ Programmeren

Info Support Cursuscode
CPP
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Leer de ANSI C++-taal en Object Orientatie

Cursusbeschrijving

In deze training leert u de belangrijkste concepten van Object Orientatie kennen en toepassen in de taal C++. U leert hoe u in C++ classes kunt implementeren en hoe u in C++ classes kunt gebruiken. Deze training geeft diepgaand inzicht in de taal C++ en in de onderliggende mechanismes.
Tijdens de training oefent u voortdurend met de geleerde stof en maakt u zelf een aantal C++ programma's. Aan het eind van de training bent u in staat zelfstandig Object-georienteerde software te bouwen in C++.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Basisconcepten van Object-georienteerd programmeren (OOP)
 • classes en objecten
 • constructors en destructors
 • functie overloading
 • referenties
 • classes met pointers
 • static members
 • friends
 • inheritance
 • member function overriding
 • polymorfisme
 • class libraries
 • multiple inheritance
 • operator overloading
 • conversies
 • templates
 • exceptions
 • I/O Streams

Benodigde voorkennis

Deelnemers aan de training hebben diepgaande kennis van de taal C en enige jaren ervaring in het schrijven van C-programma's.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Trainingmateriaal van Info Support, bestaande uit slides en labs
 • "The C++ Programming Language" van Bjarne Stroustrup

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training C++ Programming

Info Support Course code
CPP
Supplier
Info Support
Length
5 days

Learn the ANSI C++ language and Object Orientation for C programmers

Course outline

This course provides students an in-depth knowledge of the most important concepts in Object Oriented Software Development. Students will learn how to develop and implement C++ classes and how to use them in writing C++ programs. The C++ course provides a detailed insight of the C++ programming language. At the end of the course, students will be able to develop Object Oriented Software using the C++ Programming language.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Basic Concepts of OOP
 • Classes & Objects
 • Constructors and Destructors
 • Function Overloading
 • References
 • Classes with Pointers
 • Static Members
 • Friends
 • Inheritance
 • Member Function Overriding
 • Polymorphism
 • Class Libraries
 • Multiple Inheritance
 • Operator Overloading
 • Conversions
 • Templates
 • Exceptions
 • I/O Streams

Course prerequisites

Before beginning this course, students should have in-depth knowledge of (ANSI) C-language.

Follow up courses

Course material

 • The Course Material provided with this course is:
 • - Own developed Manual and Labs
 • - "The C++ Programming Language" written by Bjarne Stroustrup.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com