Business Resilience Masterclass

Inschrijven Training Business Resilience Masterclass

Info Support Cursuscode
BRMCL
Leverancier
Security Academy
Duur
5 dagen

Ontdek wat de combinatie van Information Security (IS), Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM) voor de resilience in úw organisatie kan betekenen

Cursusbeschrijving

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de overheid en van het bedrijfsleven een toenemende kennis op het gebied van Business Resilience. Schrijf u nu in voor een unieke Masterclass waarin u in vier interactieve sessies (middag/avond)ontdekt wat de combinatie van Information Security (IS), Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM) voor de resilience in úw organisatie kan betekenen. Ter afsluiting vindt een Master Slot Event in het Grand Kasteel Woerden plaats, waarvoor u één of meerdere introducees mag uitnodigen.

Business Resilience is een multidisciplinaire aangelegenheid waarin onder meer de vakgebieden Information Security, Business Continuity Management en Crisis Management een belangrijke rol spelen. Een goed begrip van elkaars vakgebieden en heldere onderlinge communicatie, dragen bij aan het verkorten van hersteltijden en het beperken van schade. Wat is de perceptie van het C-level management van een organisatie op Risk Management en wie in de board neemt verantwoording voor de totale integrale weerbaarheid van de organisatie?

U bent als manager verantwoordelijk voor één of meerdere delen van het programma Information Security (IS), Business Continuity Management (BCM) of Crisis Management (CM). Gedurende de eerste drie sessies wordt aan de hand van een actuele business case per sessie de huidige stand van zaken van één van de genoemde deelgebieden behandeld. Tijdens de vierde sessie worden de deelgebieden IS, BCM en CM met elkaar verbonden tot een drie-eenheid die bijdraagt aan de Business Resilience van uw organisatie, waarbij ook wordt gekeken naar de ideale link met het bestuursniveau.

Het Slot Event op de vijfde dag is een unieke combinatie van de samenvatting van de eerdere sessies en het bediscussiëren in dit kader van enkele stellingen en beantwoorden van vragen. Daarnaast een dosis humor met een rauw randje en een groots diner op een inspirerende locatie. Deelname aan dit slot event is voor uzelf én een introducé, bij voorkeur uw direct leidinggevende of eigenaar van één van de programmaonderdelen binnen de directie of het bestuur van uw organisatie. Voor u een unieke mogelijkheid om u te profileren en zaken bespreekbaar te maken.

Deze Masterclass is vooral geschikt voor:
- Managers en professionals in de werkgebieden IS, BCM en CM die op de hoogte willen worden gebracht van de huidige stand van zaken.
- Directieleden en bestuurders met deze onderwerpen in hun portefeuille.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
3 oktober 2019 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 4.975,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Zie bovenstaande beschrijving

Benodigde voorkennis

Tijdens de Masterclass is enige kennis van de werkgebieden IS, BCM en CM een prettige bijkomstigheid. Maar laat dit, als dit niet zo is, u er als geïnteresseerde professional niet van weerhouden om deel te nemen omdat elke sessie begint met een korte introductie van het onderwerp.

Cursusmateriaal

  • Aan de deelnemers worden de getoonde slides ter beschikking gesteld in pdf-formaat. Een deel van het materiaal kan Engelstalig zijn, echter de voertaal tijdens de sessies is Nederlands.

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Business Resilience Masterclass

Info Support Course code
BRMCL
Supplier
Security Academy
Length
5 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
3 October 2019 Woerden (P) register

The price for this course is € 4,975.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com