Business Intelligence Markup Language (BIML) voor SSIS

Inschrijven Training Business Intelligence Markup Language (BIML) voor SSIS

Info Support Cursuscode
BIML
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer met BIML uw ETL implementaties in SQL Server Integration Services ontwikkelen

Cursusbeschrijving

In deze training leert u als Datawarehouse ontwikkelaar met Business Intelligence Markup Language (BIML) uw ETL implementaties in SQL Server Integration Services (SSIS) efficiënter en geautomatiseerd te ontwikkelen.

BIML is een op XML gebaseerde taal voor het beschrijven van een ETL implementatie voor SSIS.

In deze training maakt u kennis met de BIML-syntax en de tool BimlExpress. Daarna laten wij u zien hoe u met BimlScript (C#) uw BIML kan uitbreiden en automatiseren waardoor u dynamisch SSIS packages kunt generen.

Na het voltooien de training bent u in staat om metadata-driven BIML te ontwikkelen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
5 oktober 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 545,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • De BIML-syntax
 • SSIS Control flow generen met BIML
 • SSIS Data flow met BIML
 • BIML uitbreiden en automatiseren met C# primers
 • Metadata-driven BIML

Benodigde voorkennis

Kennis van Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) en XML is gewenst. Enige C# kennis is aanbevolen.

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Business Intelligence Markup Language (BIML) for SSIS

Info Support Course code
BIML
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn how to develop your SQL Server Integration Services implementations by using BIML

Course outline

As a datawarehouse engineer, you will learn how to develop your SQL Server Integration Services (SSIS) implementations more efficiently by using Business Intelligence Markup Language (BIML).

BIML is a language based on XML used to describe ETL implementations for SSIS.
You will be introduced to BIML syntax and the BimlExpress tooling. With BimlScript (C#) we will show you how to extend and automate you BIML to dynamically generate SSIS packages.

At the end of the course you will be able to develop metadata-driven BIML.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
5 October 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 545.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • BIML-syntax
 • Generate a SSIS control flow with BIML
 • Generate a SSIS data flow with BIML
 • Automate your BIML with BimlScript (C#)
 • Metadata-driven BIML

Course prerequisites

Knowledge of Microsoft SQL Server Integration Services and XML is required. Knowledge of C# is recommended.

Course material

 • Info Support material

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com