Business Continuity Foundation

Inschrijven Training Business Continuity Foundation

Info Support Cursuscode
BCF
Leverancier
Security Academy
Duur
2 dagen

Leer de grondbeginselen van het Business Continuity Management Proces (BCMP)

Cursusbeschrijving

U wordt als medewerker betrokken of bent geïnteresseerd in Business Continuity Management. Na twee dagen zullen de grondbeginselen van het Business Continuity Management Proces (BCMP) voor u geen geheim meer zijn. U leert wat de stappen zijn in het BCMP en wat deze stappen na uitvoering de organisatie opleveren. U wordt bekendgemaakt met de terminologie die in het BCMP wordt gebruikt. De kennis wordt in een zeer interactieve vorm aan u overgedragen. Nadat u deze cursus heeft gevolgd kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de uitvoering van het BCMP in uw organisatie.

Het BCMP is een bedrijfs- en een organisatiebreed proces. Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met Business Continuity, erbij betrokken raken of voor cursisten die kennis willen maken met het BCMP. Denk bijvoorbeeld aan cursisten die werkzaam zijn in de primaire processen, maar ook aan:
• Facility managers
• Securitymanagers
• Informatiemanagers
• Service Level managers
• Marketingmanagers
• Bedrijfsjuristen
• Supply Chain managers
• Teammanagers

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
3 februari 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.295,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Developing a Business Continuity Process
  • Identifying Threats and Vulnerabilities
  • Developing and implementing a Business Continuity Plan
  • Testing and maintaining Business Continuity

Benodigde voorkennis

Tijdens de cursus Business Continuity Foundation wordt de basis van Business Continuity Management behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

  • SECO-Institute cursusmateriaal.
  • U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.
  • Bij deze cursus zit GEEN SECO-Institute online Business Continuity Foundation examen.

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Business Continuity Foundation

Info Support Course code
BCF
Supplier
Security Academy
Length
2 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
3 February 2020 Woerden (P) register

The price for this course is € 1,295.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Follow up courses

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com