Building Professional Single Page Applications with AngularJS

Mail ons Training Building Professional Single Page Applications with AngularJS

Info Support Cursuscode
ANGULARJS
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Bouw een Single Page Applicatie met het AngularJS Framework

Cursusbeschrijving

JavaScript is hot. Met de komst van HTML5 en de wildgroei aan platformen voor smartphones en tablets is er een nieuwe vraag gekomen naar Javascript applicaties. En met de JavaScript Revival komen ook nieuwe JavaScript frameworks. AngularJS is een van die frameworks.
- AngularJS is bedoeld voor het maken van Single Page Applications (SPA)
- AngularJS maakt een professionele aanpak mogelijk (met o.a. Model-View-Controller, modules, templates, testen, dependency injection, mocks, etc.)
- AngularJS is ontwikkeld door Google, en wordt ook door henzelf gebruikt (goede support, geen eendagsvlieg)
- AngularJS heeft een steile leercurve (door de veelheid aan mogelijkheden is een leidraad wenselijk)

Het doel van deze training is dat u in staat gesteld wordt om een volwaardige en professionele Single Page Applicatie met het AngularJS Framework te kunnen bouwen.

De cursist krijgt tijdens de cursus de mogelijkheid om de theorie toe te passen in de labomgeving. In deze labomgeving wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van AngularJS gerelateerde tools. Zo raakt de cursist gewend aan deze tools.
Testen is een belangrijk onderwerp in AngularJS en wordt integraal in de cursus opgenomen. Elke keer als er een nieuw stuk theorie behandeld is, zal ook behandeld worden hoe dat betreffende onderdeel te testen is.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Basis: MVC en databinding
 • AngularJS modules
 • Formulierafhandeling, complexe views en validatie
 • Communicatie binnen de applicatie (AngularJS eventbus)
 • Communiceren met de backend (o.a. met REST)
 • AngularJS internals (dependency injection, digest cycle, scopes)
 • Directives en custom components
 • Navigatie en deeplinking
 • Asynchroon programmeren met de $q service
 • Internationalisatie (i18n)
 • Testen met Jasmine, Karma en Protractor
 • Best practices
 • Tools en gerelateerde frameworks (o.a. Yeoman [Yo, Grunt, Bower], Karma)

Benodigde voorkennis

Goede JavaScript-kennis (bijvoorbeeld opgedaan uit JSDEV) en HTML/CSS kennis (bijvoorbeeld uit HTML5/CSS3).

Cursusmateriaal

 • Wij vinden dat de cursist zoveel mogelijk in zijn eigen ontwikkelomgeving met AngularJS aan de slag moet kunnen. Momenteel worden de IDE’s: IntelliJ, Visual Studio, WebStorm en Netbeans ondersteund. Ter plekke een andere IDE installeren is natuurlijk ook prima. Het materiaal bestaat uit het boek AngularJS en PowerPoint-slides + oefeningen en de uitwerkingen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Building Professional Single Page Applications with AngularJS

Info Support Course code
ANGULARJS
Supplier
Info Support
Length
3 days

Use AngularJS to build Single Page Applications

Course outline

JavaScript is hot. With the advent of HTML5 and the enormous growth of platforms for smartphones and tablets, applications use more and more JavaScript every day. With this revival, new frameworks have made their way onto the professional developer's landscape. AngularJS is one of these frameworks and offers a powerful foundation to build your web application with.

- AngularJS is meant for building Single Page Applications (SPA).
- AngularJS offers a professional approach to building web applications using Model-View-Controller, modules, templates, dependency injection and testing.
- AngularJS is built and used by Google.
- AngularJS has a steep learning curve.

This course builds a solid foundation for building Single Page Applications with the AngularJS framework. You will learn best practices in using the framework, how to test the different components you create and how to use AngularJS' related tooling.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Foundation: MVC and databinding
 • AngularJS modules
 • Building forms, complex views and validation
 • Communication in the frondend (AngularJS eventbus)
 • Communicating with backend services (e.g. using REST)
 • AngularJS internals (dependency injection, digest cycle, scopes)
 • Directives and custom components
 • Navigation and deeplinking
 • Asynchronous programming with the $q service
 • Internationalisation (i18n)
 • Testing with Jasmine, Karma and Protractor
 • Best practices
 • Tools and related frameworks (Yeoman [Yo, Bower, Grunt], Karma, Protractor)

Course prerequisites

Course material

 • PowerPoint slides, the book AngularJS in Action, labs and the lab solutions

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com