Building Professional Single Page Applications with Angular

Inschrijven Training Building Professional Single Page Applications with Angular

Info Support Cursuscode
ANGULAR
Leverancier
Info Support
Duur
4 dagen

Gebruik Angular om Single Page Applications te bouwen

Cursusbeschrijving

Angular is de opvolger van het populaire framework AngularJS. Angular is herschreven vanaf de basis en ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de taal TypeScript om daarmee robuuste en gestructureerde applicaties mee te schrijven. Angular is een grote verbetering ten opzichte van AngularJS en brengt betere performance en versimpelde ontwikkeling van applicaties met zich mee.

Deze training introduceert (de laatste versie van) het Angularframework en gebruikt TypeScript om rijke, client-side single page applicaties te ontwikkelen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
13 juli 2020 Veenendaal inschrijven
31 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
20 oktober 2020 Utrecht inschrijven
16 november 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.180,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie
 • TypeScript
 • Data formatten aan de hand van pipes
 • Unittesten met Karma en Jasmine
 • Formulieren
 • End-to-end testen met Protractor
 • Components
 • Directives
 • Communiceren met de backend
 • Observables
 • Routing
 • Services aan de hand van dependency injection
 • Internals

Benodigde voorkennis

JavaScript en HTML. AngularJS-kennis is niet vereist.

Cursusmateriaal

 • Info Support-slides en -labs.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Building Professional Single Page Applications with Angular

Info Support Course code
ANGULAR
Supplier
Info Support
Length
4 days

Use (the latest version of) Angular to build Single Page Applications

Course outline

Angular is the successor of the widely used and popular framework for SPA applications AngularJS Angular is written from the ground up and uses the TypeScript language features to help building and structuring your application code better. Angular is a big improvement over AngularJS and brings better performance and simpler development.

This course introduces you to the (latest version of the) Angular framework and uses TypeScript to build rich client side single page applications.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
13 July 2020 Veenendaal register
31 August 2020 Veenendaal register
20 October 2020 Utrecht register
16 November 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,180.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction
 • TypeScript
 • Formatting data by using pipes
 • Unit testing using Karma and Jasmine
 • End-to-end testing using Protractor
 • Forms
 • Components
 • Directives
 • Backend communication
 • Observables
 • Routing
 • Services by using dependency injection
 • Internals

Course prerequisites

JavaScript and HTML. AngularJS knowledge is not required

Course material

 • Labs and slides

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com