Building a SPA with .NET Core, Vue and Identity Server

Inschrijven Training Building a SPA with .NET Core, Vue and Identity Server

Info Support Cursuscode
SPANETCORE
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer op praktische wijze de basis van Single Page Applications met .NET Core, Vue js en Identity Server

Cursusbeschrijving

In deze driedaagse workshop leert u op basis van een praktijkopdracht, in combinatie met uitleg van de theorie, een Single Page Applications met .NET Core, Vue, Identity Server en Material Design Components te bouwen. U ontvangt bij de start van de training een eenvoudig scenario dat gedurende de training in complexiteit toeneemt. Samen met de trainer leert u stapsgewijs een Single Page Application te bouwen met C#, HTML, CSS en ECMAScript.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 maart 2020 Veenendaal inschrijven
25 mei 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • REST
 • .NET Core en ASP.NET Core
 • Entity Framework Core
 • PostMan
 • CORS
 • Introduction to Vue.js
 • Introduction to Material Design
 • Authentication and Authorization
 • OAuth 2 and Open Id Connect
 • Identity Server 4
 • Resource Owner Authorization

Benodigde voorkennis

Deelnemers aan deze training hebben kennis van C#, Javascript (ECMAScript 2017), HTML 5, CSS 3, GIT (basiskennis)

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Building a SPA with .NET Core, Vue and Identity Server

Info Support Course code
SPANETCORE
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn how to build a Single Page Application using .NET Core Web API, Vue and Identity Server in a practical manner

Course outline

In this classroom workshop you will learn, while working on a practical assignment in combination with an explanation of the theory, the basics of Building a Single Page Application with .NET Core Web API, Vue and Identity Server. At the beginning of the training you will receive a simple scenario that will increase in complexity during the course. Guided by the trainer you will learn to build a Single Page Application in C#, HTML, CSS and JavaScript.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 March 2020 Veenendaal register
25 May 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • REST
 • .NET Core en ASP.NET Core
 • Entity Framework Core
 • PostMan
 • CORS
 • Introduction to Vue.js
 • Introduction to Material Design
 • Authentication and Authorization
 • OAuth 2 and Open Id Connect
 • Identity Server 4
 • Resource Owner Authorization

Course prerequisites

Deelnemers aan deze training hebben kennis van C#, Javascript (ECMAScript 2017), HTML 5, CSS 3

Follow up courses

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com