Being Secure By Design

Mail ons Training Being Secure By Design

Info Support Cursuscode
BSECBD
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer juiste vragen te stellen voor een passende IT-oplossing rondom security en privacy

Cursusbeschrijving

Hacks komen regelmatig in het nieuws, waaronder vaak ook datalekken.

In deze training leert u de belangrijkste aspecten en vragen die aan bod komen om een juist beveiligingsniveau te garanderen en de AVG/GDPR goed toe te passen.

Dit doet u aan de hand van een ontwikkeltraject voor een IT-oplossing, van ideevorming tot en met productie. Hierbij komen de security- en privacyoverwegingen bij iedere stap aan bod, omdat wij vinden dat deze hand in hand gaan.

Na de training kent u de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden en kunt u bepalen welke gebieden u eventueel wilt verdiepen met vervolgtrainingen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Security & Privacy overview
 • Juridische Aspecten
 • Requirements
 • Architectuur & Design
 • Coding & Verificatie
 • Deployment & Operations

Benodigde voorkennis

Er is geen specifieke technologiekennis vereist. Deelnemers hebben affiniteit met IT en informatiesystemen.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support-cursusmateriaal

Doelgroep

 • IT-Specialist
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Secure By Design

Info Support Course code
BSECBD
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn to ask the right questions for an appropriate IT solution with regard to security and privacy

Course outline

Hacks regularly make the news, often including data breaches.

In this training you will learn the most important aspects and questions necessary to guarantee a right level of security and to correctly apply the AVG/GDPR.

a development process for an IT solution, from the start of an idea up until production. Every step of this process will cover the security and privacy considerations, because we believe these go hand in hand.

After completing the training you will be familiar with the most important aspects and questions. You will also be able to determine which follow-up courses are interesting for you to expand your knowledge.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Security & Privacy overview
 • Legal Aspects
 • Requirements
 • Architecture & Design
 • Coding & Verification
 • Deployment & Operations

Course prerequisites

No specific technology knowledge is required. Attendees should have affinity with IT and information systems.

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • IT-Specialist
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com