Bedrijfsproces Modelleren met BPMN 2.0

Inschrijven Training Bedrijfsproces Modelleren met BPMN 2.0

Info Support Cursuscode
BPMN20
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Modelleer uw bedrijfsprocessen duidelijk en consistent met BPMN 2.0

Cursusbeschrijving

Business Process Model and Notation (BPMN) is uitgegroeid tot dé standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen.

BPMN stelt u in staat om de interne procedures en deelnemers van uw organisatie beter te begrijpen, inzicht te krijgen in zakelijke transacties met andere organisaties én er op een gestandaardiseerde manier over te communiceren.

In deze training bespreken we de symbolen van BPMN 2.0 en hoe u deze het best kunt gebruiken. U zult BPMN-diagrammen ontwerpen met een van de volgende tools: Bizagi modeller, Bizagi Studio, MS Visio met itp Process Modeler, Sparx Systems Enterprise Architect, Bonitasoft Bonita Studio, Software AG Aris Express of Oracle JDeveloper. Tot slot ziet u hoe vanuit BPMN 2.0 diagrammen met Oracle BPM Suite 11g code wordt gegenereerd voor de uitvoering van processen.

Na deze training zult u beter in staat zijn tegemoet te komen aan de toenemende eisen in bedrijfsprocesmodellering, kunt u bedrijfsmodellen opstellen met BPNM 2.0.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 november 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Procesanalyse: definitie van een proces, procesmodellering.
 • BPMN 2.0: activities, tasks, sub processes, connectors, events, swimlanes, artifacts, data stores, decisions, exception handling, collaboration.
 • BPMN Method & Style: correct, duidelijk, compleet en consistent modelleren.

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van bedrijfsprocessen is gewenst. Het helpt als u XML documenten en XSD schema's kunt lezen.

Cursusmateriaal

 • Boek: BPMN Method & Style door Bruce Silver
 • Info Support materiaal met slides en oefeningen

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Informatie Analist
 • IT-Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Business Process Modeling with BPMN 2.0

Info Support Course code
BPMN20
Supplier
Info Support
Length
2 days

Model your business processes clearly and consistently with BPMN 2.0

Course outline

Business Process Model and Notation (BPMN) has become the business process modeling standaard.

BPMN enables you to understand the internal procedures and participants of your organisation better, helps you to gain insight into business transactions with other organisations, and provides you with a standardised communication method.

In this training we discuss the complete BPMN syntax and how create clear, complete, correct and consistent business process models.

You will design BPMN 2.0 diagrams with any of these tools: Bizagi Modeller, Bizagi Studio, MS Visio with itp Process Modeler, Enterprise Architect, Aris, or Oracle JDeveloper 11g.

After this training you'll be able to meet the ever increasing business process modeling demands, and to design clear and correct business models with BPNM 2.0.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 November 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Process Analysis: process definition, business process modeling.
 • BPMN versus UML: when to use, activity diagrams, frameworks, mappings.
 • BPMN Method & Style: writing correct, clear, complete and consitent process models.
 • BPMN 2.0 : activities, tasks, sub processes, connectors, events, pools, swimlanes, artifacts, data stores, decisions, exception handling, collaboration.

Course prerequisites

General knowledge of business processes, XML and XSD.

Course material

 • BPMN Method & Style by Bruce Silver
 • Reader and Labs by Info Support

Related courses

Target Audience

 • Information Analyst
 • IT-Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com