Azure Stack HCI

Inschrijven Training Azure Stack HCI

Info Support Cursuscode
MSWS013
Leverancier (code)
Microsoft (WS-013T00)
Duur
3 dagen

Leer geavanceerde onderwerpen over Windows Server software gedefinieerde datacenter, Azure Stack HCI en andere Azure Stack-producten

Cursusbeschrijving

Deze training is in de eerste plaats bedoeld voor IT-professionals die al veel ervaring hebben met het beheren van een on-premise Windows Server-omgeving. Het doel is om geavanceerde onderwerpen te behandelen die verband houden met het door Windows Server software gedefinieerde datacenter, Azure Stack HCI en andere Azure Stack-producten. De training beschrijft ook het gebruik van bestaande Microsoft System Center-producten voor het implementeren en beheren van software-defined datacentra met Windows Server 2019. Deze training is geavanceerd en is bedoeld voor mensen die hun virtuele workloads op Windows Server 2019 willen uitvoeren op een middel tot grote schaal gebruikmakend van software-defined datacenter en hyper-converged principes.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor IT-professionals die on-premise Windows Server-omgevingen beheren en Azure willen gebruiken om serverworkloads te beheren en hun virtuele workloads op Windows Server 2019 uit te voeren. Ze willen ook bestaande Microsoft System Center-producten gebruiken om software-defined datacenters met Windows Server 2019 te implementeren en te beheren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
11 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 maart 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
19 april 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
17 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
14 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.095,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introducing Azure Stack HCI
 • Operating and maintaining Azure Stack HCI
 • Planning for and implementing Azure Stack HCI storage
 • Planning for and implementing Azure Stack HCI networking

Benodigde voorkennis

Ervaring met het beheren van een on-premise Windows Server-omgeving

Cursusmateriaal

 • Digitaal Microsoft official curriculum (MOC)

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Azure Stack HCI

Info Support Course code
MSWS013
Supplier (code)
Microsoft (WS-013T00)
Length
3 days

Learn to cover advanced topics related to Windows Server software-defined datacenter, Azure Stack HCI, and other Azure Stack products

Course outline

This course is intended primarily for IT Professionals who already have significant experience with managing an on-premises Windows Server environment. Its purpose is to cover advanced topics related to Windows Server software-defined datacenter, Azure Stack HCI, and other Azure Stack products. The course also describes the use of existing Microsoft System Center products to implement and manage software-defined datacenters with Windows Server 2019. This course is advanced and is designed for people that want to run their virtual workloads on Windows Server 2019 at medium-to-large scale using software-defined datacenter and hyper-converged principles.

Audience profile
This course is for IT professionals who manage on-premises Windows Server environments and want to use Azure to manage server workloads and run their virtual workloads on Windows Server 2019. They also want to use existing Microsoft System Center products to implement and manage software-defined datacenters with Windows Server 2019.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
11 January 2021 Veenendaal of Remote register
8 February 2021 Veenendaal of Remote register
8 March 2021 Veenendaal of Remote register
19 April 2021 Veenendaal of Remote register
17 May 2021 Veenendaal of Remote register
14 June 2021 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,095.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introducing Azure Stack HCI
 • Operating and maintaining Azure Stack HCI
 • Planning for and implementing Azure Stack HCI storage
 • Planning for and implementing Azure Stack HCI networking

Course prerequisites

Significant experience with managing an on-premises Windows Server environment

Course material

 • Digital Microsoft Official Courseware (MOC)

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com