Azure DevOps for BI

Inschrijven Training Azure DevOps for BI

Info Support Cursuscode
IMPBICI
Leverancier
BITrainer.nl
Duur
2 dagen

Leer Azure DevOps en Git gebruiken om een Continuous Integration (CI) omgeving in te richten voor Microsoft BI-oplossingen

Cursusbeschrijving

In de training “Azure DevOps voor BI” leert u zelfstandig een CI/CD omgeving voor Microsoft BI-oplossingen in te richten en gebruiken in Azure DevOps. We behandelen uitgebreid Azure DevOps Repos, Pipelines en Boards. Ook leggen we een stevige basis in het samenwerken met Git. Ten slotte kijken we naar de mogelijkheden om geautomatiseerde tests en checks op te nemen in je Azure Pipelines, en het inzetten van self-hosted agents voor deployments binnen je Active Directory domein. Zowel de deployment van de “klassieke” on-premises stack (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS) als de cloud-oplossingen (SQL Database, Azure Data Factory, Power BI) komen aan bod.

Na afloop van de cursus neemt u een volledig ingerichte Azure DevOps-organisatie mee naar huis, met daarin het cursusmateriaal, uitgebreide voorbeelden en stappenplannen, best practices, en de zaken die u gedurende de cursus zelf ingericht en ontwikkeld hebt.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
22 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.500,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie en overzicht Azure DevOps
 • BI Development met Git & Azure Repos
 • - Werken met Git
 • - Branching, merging en pull requests
 • Werken met Azure Pipelines
 • Azure Boards
 • Inrichten van Azure DevOps projecten en organisaties
 • Inrichten van Azure Pipelines
 • CI/CD pipelines voor BI- en data-projecten (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Database, Azure Data Factory, Power BI)
 • Integreren van testautomatisering
 • Self-hosted agents voor deployments binnen een (Active Directory) bedrijfsdomein

Benodigde voorkennis

Ervaring in het beheren en inrichten van Business Intelligence-omgevingen binnen de Microsoft-stack, on-premises (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS) of in Azure (SQL Database, Azure Data Factory, Power BI). Voorkennis over Git en/of versiebeheer is niet nodig.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van BI trainer.nl

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Azure DevOps for BI

Info Support Course code
IMPBICI
Supplier
BITrainer.nl
Length
2 days

Learn how to set up Azure DevOps to enable Continuous Integration for Business Intelligence applications (SQL Server, SSIS, SSAS)

Course outline

In two days you learn everything needed to set up a CI/CD environment for developing Microsoft BI applications within Azure DevOps. You learn how to use Git within Azure Repos for version control, how to use merge patterns, and set up for planning, team development, build and release with Azure Pipelines. Both the on-premises (SQL Server, SSAS, SSRS, SSIS) and cloud (SQL Database, Azure Data Factory with Integration Runtime, Power BI) solutions will be covered. The patterns you learn are applicable to any tool inside the Microsoft Data Platform, on premises as well as in Azure.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
22 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,500.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Azure DevOps
 • BI Development with Git & Azure Repos
 • - Using Git
 • - Branching, merging and pull requests
 • Using Azure Pipelines
 • Using Azure Boards
 • Setting up Azure DevOps projects and organizations
 • Setting up Azure Pipelines
 • Azure Pipelines for different BI- and data-projects (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Database, Azure Data Factory, Power BI)
 • Integrating test automation
 • Self-hosted agents for deployments within an Active Directory domain

Course prerequisites

Experience with managing and implementing Microsoft BI solutions, either on-prem (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS) or in Azure (SQL Database, Azure Data Factory, Power BI).

Course material

 • Digital course material BI trainer.nl

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com