Azure DevOps Configuration and Administration

Inschrijven Training Azure DevOps Configuration and Administration

Info Support Cursuscode
ADMVSTS
Leverancier (code)
QuickLearn (ALMAV)
Duur
1 dag

Configureer en beheer Azure DevOps Services

Cursusbeschrijving

U leert alles wat nodig is om een Azure DevOps Services (voorheen bekend als Visual Studio Team Services (VSTS)) organisation op te zetten, in te richten en te beheren voor uw organisatie, afdeling of team.

U leert over beheeraspecten op organisatieniveau, zoals integratie met Azure Active Directory en het beheren van licenties en extensies, maar ook op het niveau van Team Projects, zoals het inrichten van teams, permissies en het configureren van source control. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn het gebruik maken en inrichten van build/release agents, zowel hosted agents als on-premises, en het configureren van inherited processes om work item tracking naar wens aan te passen.

In de training gaat u ook hands-on aan de slag om naast theoretische kennis ook praktische ervaring op te doen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
13 juni 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 585,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Setting up an Azure DevOps organization
 • Creating and Managing Team Projects
 • Configuring Users and Security
 • Source Control Configuration
 • Process Customisation
 • Managing build and release resources
 • Managing Extensions

Benodigde voorkennis

Basiskennis van de software development lifecycle, Azure DevOps Services features en de behoefte van eigen organisatie/team voor het gebruik van dit product.

Cursusmateriaal

 • Digitaal (PDF) via Quicklearn

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Azure DevOps Configuration and Administration

Info Support Course code
ADMVSTS
Supplier (code)
QuickLearn (ALMAV)
Length
1 day

Configure and manage Azure DevOps Services

Course outline

This course is designed for organisations that are adopting Azure DevOps Services (formerly known as Visual Studio Team Services (VSTS)) and need staff skilled in how to configure and administer their Azure DevOps Services organization.

The course covers creating and managing your Azure DevOps organization as well as how to add users and manage licenses. It looks at security and setting up your source control repositories. You’ll learn how to work with both hosted build/release infrastructure as well as using on-premises build/release agents.

Finally, the course looks at the inherited processes and how to customise them to meet your teams’s needs.

This course combines both technical presentations as well as hands-on lab exercises designed to ensure attendees gain a solid, practical understanding of how to administer Azure DevOps Services for modern software development teams.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
13 June 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 585.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Setting up an Azure DevOps organization
 • Creating and Managing Team Projects
 • Configuring Users and Security
 • Source Control Configuration
 • Process Customisation
 • Managing build and release resources
 • Managing Extensions

Course prerequisites

Attendees should have basic knowledge about the software development lifecycle and the features in Azure DevOps Services, and should be familiar with their team or organisation's requirements/needs for using Azure DevOps Services.

Course material

 • Digital courseware (PDF) via Quicklearn

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com