Azure Databricks

Inschrijven Training Azure Databricks

Info Support Cursuscode
BRICKS
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer Apache Spark te gebruiken op Azure clusters, beheert door Databricks

Cursusbeschrijving

Azure Databricks is een analytics platform gespecialiseerd in zware berekeningen op grote schaal. Dit wordt uitgevoerd door Apache Spark te koppelen aan Azure clusters. Hierdoor is het een schaalbare, veelzijdige en snelle oplossing voor zware dataprocessen. Door het clustermanagement van Databricks is samenwerken op deze projecten ook een fluitje van een cent.

In deze training leert u hoe u een Databricks omgeving opstart, uw data importeert en vervolgens de rekenkracht van Azure Databricks gebruikt voor ETL processen en Data Science projecten. Daarnaast ontdekt u hoe u in Azure Databricks kunt samenwerken en uw kosten beheersen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 april 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • De infrastructuur van Azure Databricks
 • Het gebruik van Apache Spark
 • Importeren van data uit verschillende bronnen
 • Uitvoeren van datamanipulaties in Databricks notebooks
 • Cloud Data Science toepassen in Azure Databricks
 • Kostenbeheersing en samenwerken in Azure Databricks

Benodigde voorkennis

U bent bekend met databases en data science. Ervaring in python is aangeraden.

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Solutions Specialist
 • Data Scientist
 • BI Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Azure Databricks

Info Support Course code
BRICKS
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn to use Apache Spark running on Microsoft Azure clusters, managed by Databricks

Course outline

Azure Databricks is an analytics platform capable of large scale computing. This is achieved by running Apache Spark on Azure clusters, managed by Databricks. Scalable, versatile and fast, allowing for easy collaboration on your projects.

In this training you will learn how to start your Databricks environment, import your data and then use the computing possibilities in Azure Databricks for ETL processses and data science projects. Next to this, you will discover how to collaborate and manageme costs using Azure Databricks.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 April 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • The infrastructure of Azure Databricks
 • How to use Apache Spark
 • Importing Data from various sources
 • Performing data manipulations in Databricks notebooks
 • Performing cloud data science in Azure Databricks
 • Cost management and collaboration in Azure Databricks

Course prerequisites

Familiarity with databases and data science. Knowledge of Python is recommended.

Course material

 • Info Support material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Data Solutions Specialist
 • Data Scientist
 • BI Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com