Automate your User Interface Testing using CucumberJS and Protractor

Inschrijven Training Automate your User Interface Testing using CucumberJS and Protractor

Info Support Cursuscode
CUCUMJS
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer UI tests te ontwikkelen met CucumberJS and Protractor

Cursusbeschrijving

Geautomatiseerd testen is een fundamenteel onderdeel van Agile werken. Als tester wordt u dus een beetje software ontwikkelaar. JavaScript is hiervoor geschikt, omdat het flexibel en laagdrempelig is.

In deze training leert u hoe u een geautomatiseerde testing setup maakt met NodeJS en JavaScript. U maakt kennis met geautomatiseerd testen van de user interface met behulp van Jasmine en Protractor. Daarna zetten we CucumberJS in om deze testen te ontwikkelen met behulp van Executable Specification.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juli 2019 Veenendaal inschrijven
2 december 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • JavaScript refresh
 • NodeJS and NPM
 • Testing with Jasmine
 • HTML and CSS basics
 • Selecting elements
 • Protractor
 • UI Automation
 • Page Objects
 • CucumberJS basics
 • CucumberJS & protractor
 • Specification by example

Benodigde voorkennis

Tester met enige JavaScript ervaring

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Automate your User Interface Testing using CucumberJS and Protractor

Info Support Course code
CUCUMJS
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn how to develop UI tests with CucumberJS and Protractor

Course outline

Automated testing is a fundamental part of the Agile way of working. As a tester, you become a bit of a software developer. JavaScript is suitable because it is flexible and low-threshold.

In this training, you will learn how to make an automated testing setup with NodeJS and JavaScript. You will familiarize yourself with automated testing of the user interface using Jasmine and Protractor. Finally you will set up CucumberJS to develop these tests using Executable Specification.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 July 2019 Veenendaal register
2 December 2019 Utrecht register

The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • JavaScript refresh
 • NodeJS and NPM
 • Testing with Jasmine
 • HTML and CSS basics
 • Selecting elements
 • Protractor
 • UI Automation
 • Page Objects
 • CucumberJS basics
 • CucumberJS & protractor
 • Specification by example

Course prerequisites

Tester with some JavaScript experience

Course material

 • Digital Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Information Analyst
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com