Application Lifecycle Management Using Visual Studio

Inschrijven Training Application Lifecycle Management Using Visual Studio

Info Support Cursuscode
ALMUVS
Leverancier (code)
Accentient (ALM2017)
Duur
3 dagen

Maak kennis met de ALM-features in Visual Studio & TFS 2017

Cursusbeschrijving

U leert in deze "all up" training effectief gebruik te maken van de Application Lifecycle Management (ALM) tools en features van Visual Studio en Team Foundation Server (TFS) 2017 voor het plannen, ontwerpen, ontwikkelen, testen, bouwen en uitleveren van software. U krijgt een totaaloverzicht van de productsuite en de tools/features voor verschillende rollen/disciplines zoals ontwikkelaars, testers, product owners, project managers, architecten en release managers.

Deze training is gericht op professionals die betrokken zijn bij het ontwikkelen van software met Visual Studio. Ongeacht uw rol/discipline zult u in staat zijn om de de ALM-features van Visual Studio te leren kennen en hier ervaring mee op te doen.

De training is gericht op TFS 2017 in combinatie met Visual Studio IDE 2017 (Enterprise) op Windows. Hoewel de features voor 80-90% overeenkomen is de training daarom wellicht minder geschikt voor cursisten die gebruik maken van VSTS (Visual Studio Team Services) in plaats van on-premises TFS.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
10 december 2018 Utrecht inschrijven
28 januari 2019 Utrecht inschrijven
18 maart 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.740,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Visual Studio Application Lifecycle Management (Overview)
 • Team Projects
 • Planning and Managing Work
 • Version Control (TFVC)
 • Collaborating as a Team
 • Writing Quality Code
 • Testing the Application
 • Building and Releasing
 • Improving DevOps

Benodigde voorkennis

- Bekend met het software development proces - Bekend met gedistribueerde systemen - In staat zijn om C# code te lezen en te begrijpen (alle benodigde source code wordt aangeleverd) - Ervaring met Visual Studio 2013, 2015 of 2017 - In staat zijn om requirements te lezen en te begrijpen - Bekend met Windows en basis beveiligingsprincipes

Cursusmateriaal

 • Accentient

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Application Lifecycle Management Using Visual Studio

Info Support Course code
ALMUVS
Supplier (code)
Accentient (ALM2017)
Length
3 days

Get to know the ALM features of Visual Studio & TFS 2017

Course outline

This three-day "all up" course provides students with the knowledge and skills to effectively use the Application Lifecycle Management (ALM) tools found in Visual Studio and Team Foundation Server to plan, track, design, develop, test, and deliver business value in the form of working software. The course demonstrates to developers, testers, product owners, project managers, architects, testers, and release managers the value of the various ALM features and capabilities found throughout Visual Studio.

This course is intended for current software development professionals who are involved in building applications with Visual Studio. Regardless of the student’s role, he or she will be able to experience and learn all of the applicable ALM features of Visual Studio.

The course targets TFS 2017 with Visual Studio IDE 2017 (Enterprise) on Windows. Although the features are 80-90% similar, the course might be less suited for students using VSTS (Visual Studio Team Services) instead of on-premises TFS.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
10 December 2018 Utrecht register
28 January 2019 Utrecht register
18 March 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,740.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Visual Studio Application Lifecycle Management (Overview)
 • Team Projects
 • Planning and Managing Work
 • Version Control (TFVC)
 • Collaborating as a Team
 • Writing Quality Code
 • Testing the Application
 • Building and Releasing
 • Improving DevOps

Course prerequisites

- Have familiarity with the development process - Have familiarity with distributed application design - Be able to read and understand C# .NET code (all source code will be provided) - Have used Visual Studio 2013, 2015 or 2017 - Be able to read and understand requirements - Understand the Microsoft Windows operating system and security basics

Course material

 • Accentient

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com