Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Inschrijven Training Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Info Support Cursuscode
MS10990
Leverancier (code)
Microsoft (10990)
Duur
3 dagen

Implementeer SQL Server Reporting Services Solutions

Cursusbeschrijving

Business Intelligence ontwikkelaars leren SQL Server Reporting Services solutions implementeren voor Data Analysis. U maakt gebruik van de Reporting Services Development tools voor het ontwikkelen en beheren van rapportages en self-service Business Intelligence solutions.

U leert onder andere de concepten van Reporting Services, het definiëren van connecties, het creëren van parameters en filters, het grafisch visualiseren van data, het sorteren en groeperen van data en het publiceren van (mobiele) rapportages.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
3 augustus 2020 Utrecht inschrijven
16 november 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Reporting Services Data
 • Rapportages ontwikkelen met Report Designer
 • Rapportages ontwikkelen met Report Builder
 • Publiceren (mobiele) Rapportages

Benodigde voorkennis

Kennis van en ervaring met Transact-SQL.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer
 • Data Scientist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Info Support Course code
MS10990
Supplier (code)
Microsoft (10990)
Length
3 days

Implement SQL Server Reporting Services Solutions

Course outline

Business Intelligence Developers learn to implement SQL Server Reporting Services solutions for data analysis. This course discusses how to use the Reporting Services development tools to create and manage reports and self-service Business Intelligence solutions.

You learn among other things the concepts of Reporting Services, to define data connections, to create parameters and filters, to visualize data graphically, to sort and to group data and to publish (mobile) reports.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
3 August 2020 Utrecht register
16 November 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Reporting Services Data
 • Developing Reports with Report Designer
 • Developing Reports with Report Builder
 • Deploying (mobile) Reports

Course prerequisites

Working knowledge with Transact-SQL.

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer
 • Data Scientist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com