Analyzing Data with PowerBI

Inschrijven Training Analyzing Data with PowerBI

Info Support Cursuscode
MS20778
Leverancier
Microsoft
Duur
3 dagen

Als BI professional leert u de ins en outs van Power BI kennen. De training behandelt onder meer visualiseren, de Power BI service en de Power BI Mobile App.

Cursusbeschrijving

Als BI professional leert u de ins en outs van Power BI kennen. De training behandelt onder meer visualiseren, de Power BI service en de Power BI Mobile App.

Na het afronden van de training kunt u het volgende:
De Power BI service gebruiken en samenwerken met data uit Power BI.
Data transformeren, modelleren en visualiseren in Power BI desktop
Power BI koppelen aan Excel en andere databronnen zoals een SQL database of data uit de cloud. De developer API en mobile app van Power BI beschrijven.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
5 oktober 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie van Self-Service BI oplossingen
 • Introductie van Power BI
 • Power BI (Excel of andere databases als bron gebruiken, Het Power BI datamodel)
 • Combineren en vormgeven van data
 • Data modelleren (Relaties, DAX, Berekeningen)
 • Interactieve Data Visualisaties (Power BI rapportages maken, Power BI oplossingen beheren)
 • Connectiviteit (Cloud data, verbinden met analysis services)
 • Developer API
 • Power BI mobile app

Benodigde voorkennis

Basiskennis van Excel, SQL query en Data warehousing

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Doelgroep

 • Data Scientist
 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Analyzing Data with PowerBI

Info Support Course code
MS20778
Supplier
Microsoft
Length
3 days

As a BI professional you learn to make the most use of Power BI. The course includes creating visualizations, the Power BI Service, and the Power BI Mobile App.

Course outline

As a BI professional you learn to make the most use of Power BI. The course includes creating visualizations, the Power BI Service, and the Power BI Mobile App.

After completing this course, you will be able to:
Perform Power BI desktop data transformation.
Describe Power BI desktop modelling.
Create a Power BI desktop visualization.
Implement the Power BI service.
Describe how to connect to Excel data.
Describe how to collaborate with Power BI data.
Connect directly to data stores.
Describe the Power BI developer API.
Describe the Power BI mobile app.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
5 October 2020 Utrecht register

The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction to Self-Service BI Solutions
 • Introducing Power BI
 • Power BI (Using Excel or databases as a data source, the Power BI data model)
 • Shaping and Combining Data
 • Modeling data (Relationships, DAX, Calculations and Measures)
 • Interactive Data Visualizations (Creating Power BI reports, Managing Power BI solutions)
 • Direct Connectivity (Cloud data, connecting to analysis services)
 • The Developer API
 • Power BI mobile app

Course prerequisites

Basic knowledge of Excel, SQL query and Data warehousing

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs

Target Audience

 • Data Scientist
 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com