Analyzing Data with Microsoft Power BI

Inschrijven Training Analyzing Data with Microsoft Power BI

Info Support Cursuscode
MSDA100
Leverancier (code)
Microsoft (DA-100)
Duur
4 dagen

Leer hoe u datamodellen, rapporten en dashboards ontwikkelt in Microsoft Power BI

Cursusbeschrijving

U leert modelleren, visualiseren en analyseren met Power BI. Natuurlijk begint dat met het koppelen en verwerken van zowel relationele als nonrelationele databronnen, on-premises en in de cloud. Ook leert u over de beveiligingsstandaarden in het Power BI spectrum, inclusief datasets en groepen. Hierna leert u hoe u rapporten en dashboards beheert en uitrolt om uw data en content te delen. U bent na deze training ook in staat gepagineerde rapporten in de Power BI Service te bouwen om ze vervolgens te publiceren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 maart 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 juni 2021 Utrecht of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.180,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Verzamelen, opschonen en transformeren van data
 • Data modelleren voor betere prestaties en schaalbaarheid
 • Ontwerpen en ontwikkelen van rapporten voor data analyse
 • Pas advanced analytics toe in rapporten
 • Beheer en deel rapporten
 • Maak gepagineerde rapportages aan in Power BI

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Microsoft Official Courseware (MOC)

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • BI-Engineer
 • Data Scientist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Analyzing Data with Microsoft Power BI

Info Support Course code
MSDA100
Supplier (code)
Microsoft (DA-100)
Length
4 days

Learn how to develop data models, reports and dashboards in Power BI

Course outline

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI. The course will also show how to access and process data from a range of data sources including both relational and non-relational data. This course will also explore how to implement proper security standards and policies across the Power BI spectrum including datasets and groups. The course will also discuss how to manage and deploy reports and dashboards for sharing and content distribution. Finally, this course will show how to build paginated reports within the Power BI service and publish them to a workspace for inclusion within Power BI.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 March 2021 Veenendaal of Remote register
8 June 2021 Utrecht of Remote register

The price for this course is € 2,180.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Ingest, clean, and transform data
 • Model data for performance and scalability
 • Design and create reports for data analysis
 • Apply and perform advanced report analytics
 • Manage and share report assets
 • Create paginated reports in Power BI

Course prerequisites

Course material

 • Microsoft Official Courseware (MOC)

Target Audience

 • Data Solutions Specialist
 • BI-Engineer
 • Data Scientist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com