An introduction to Apache Kafka

Inschrijven Training An introduction to Apache Kafka

Info Support Cursuscode
INTROKAFKA
Leverancier
Superfluid
Duur
1 dag

Een introductie in alle aspecten van Apache Kafka

Cursusbeschrijving

In deze cursus gaan we in een helicopter view alle aspecten van Apache Kafka ontdekken. Gebruik makend van diverse voorgeïnstalleerde images van Kafka onderdelen gaan wij de diverse mogelijkheden van Kafka met behulp van kleine opdrachten zelf ervaren in de praktijk.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
29 september 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 545,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • History of Apache Kafka
 • Kafka and EventSourcing, CQRS, Domain Driven Design
 • Examples of applications
 • Zookeeper/Broker
 • Kafka Connect, source, sink
 • Kafka Producer/Kafka Consumer
 • Kafka Streams
 • KSql, KStreams, Security, Consistency
 • Intro into CQRS based streaming applications

Benodigde voorkennis

Geen

Cursusmateriaal

 • Kafka Academy cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Projectleider
 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training An introduction to Apache Kafka

Info Support Course code
INTROKAFKA
Supplier
Superfluid
Length
1 day

An introduction in all aspects of Apache Kafka

Course outline

In this course you will discover in a helicopter view all parts of Apache Kafka. Using various prepared Docker images of Kafka and some small exercises we will experience the various possibilities of Apache Kafka.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
29 September 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 545.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • History of Apache Kafka
 • Kafka and EventSourcing, CQRS, Domain Driven Design
 • Examples of applications
 • Zookeeper/Broker
 • Kafka Connect, source, sink
 • Kafka Producer/Kafka Consumer
 • Kafka Streams
 • KSql, KStreams, Security, Consistency
 • Intro into CQRS based streaming applications

Course prerequisites

None

Course material

 • Kafka Academy course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Project Manager
 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com