Agile Unified Modeling Language (UML)

Mail ons Training Agile Unified Modeling Language (UML)

Info Support Cursuscode
AGUML
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

UML gebruiken in een Agile omgeving

Cursusbeschrijving

Eén van de Agile principes is: "Werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie". Dit is één van de redenen waarom in veel projecten geen UML meer wordt gebruikt om hun software te documenteren. In deze training leert u de meest essentiële UML diagrammen, die u kunnen helpen om problemen te analyseren en een ontwerp te maken welke bijdraagt aan een oplossing die waarde heeft en van goede kwaliteit is. Het gaat niet om het produceren van hele uitgebreide documentatie die niemand leest, maar om het gebruiken van de juiste diagrammen welke bijdragen tot een optimale oplossing. Met de juiste diagrammen zult u de impact van een verandering beter kunnen voorzien.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Analysis and Design
 • Overview of UML
 • Use case versus User story
 • Use case diagram
 • Activity diagram
 • State diagram
 • Class diagram
 • View of participating classes
 • Sequence diagram
 • Communication diagram
 • Package diagram
 • Component diagram

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • IT Architect
 • Informatie Analist
 • Functioneel Ontwerper

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Agile Unified Modeling Language (UML)

Info Support Course code
AGUML
Supplier
Info Support
Length
3 days

How to use UML in an Agile enviroment

Course outline

One of the Agile principles is: "Working Software over comprehensive documentation". For this reason a lot of projects don't use UML anymore to document their Software. In this training you will learn the most essential UML Diagrams which can help you to analyze a problem and design a lightweight viable solution. It's not about creating comprehensive documentation which no one will read, but about finding the right diagrams and use them to help you create the right application. With the right diagrams it will help you to implement changes to your software easier, because the effect of a change is more predictable with UML.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Analysis and Design
 • Overview of UML
 • Use case versus User story
 • Use case diagram
 • Activity diagram
 • State diagram
 • Class diagram
 • View of participating classes
 • Sequence diagram
 • Communication diagram
 • Package diagram
 • Component diagram

Course material

 • Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • IT Architect
 • Information Analyst
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com