Agile Solution and Software Architecture

Inschrijven Training Agile Solution and Software Architecture

Info Support Cursuscode
ASSA
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer een software en solution architectuur vormgeven en welke keuzen daarbij belangrijk zijn

Cursusbeschrijving

In deze training leert u hoe u een software en solution architectuur vormgeeft en welke keuzen daarbij belangrijk zijn. U leert hoe u in de rol van Software Architect de oplossing op globaal niveau ontwerpt om zo diverse stakeholders inzicht te kunnen geven in de oplossing om zo gedragen keuzen te kunnen maken. Het geeft richting voor het team wat deze oplossing realiseert (waarbij de rol van Software Architect ook veelal vanuit het realiserende team ingevuld wordt).

Na afloop van de training heeft u de gereedschappen in handen om een Software Architectuur te ontwerpen en dit toe te passen in de communicatie met het team en de relevante stakeholders.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
5 november 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.320,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • De rol van Solution- en Software Architect
 • Aansluiting tussen Solution en Software Architectuur (welke onderdelen heeft een Solution Architectuur? En welke input heb je nodig om een Software Architectuur te kunnen opstellen)
 • Het opstellen en vormgeven van een Logische Software Architectuur (omvat de functioneel te onderscheiden subsystemen binnen het systeem. Leggen van de relatie tussen de oplossing en de functionele en niet-functionele eisen. Integratie met andere systemen)
 • Het opstellen en vormgeven van een Technische Software Architectuur (omvat de in te zetten architectuur & design patterns. Key design principles voor onderhoudbare software. Toe te passen Continuous Integration & Continuous Delivery principes)

Benodigde voorkennis

Kennis van en ervaring met software ontwikkeling in een Agile context (bijv. Scrum of Kanban). Kennis van modelleer technieken zoals UML is een pre.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • IT-Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Agile Solution and Software Architecture

Info Support Course code
ASSA
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn how to design a software architecture and make the relevant choices

Course outline

In this training you will learn how to design a software and solution architecture and the relevant choices to be made.
You will learn how to act in the role of a Software Architect to design the software solution on the architecture level to give insights to a diverse set of stakeholders so that they can make informed choices on the direction to follow.
The Sofwtare Architect (often part of the team) guides the development team in to realising the right system with the desired level of quality.

After the training you will have learned the tools and techniques to use to create a Software Architecture and apply this in communicating with all relevant stakeholders.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
5 November 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,320.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • The role of Solution- en Software Architect
 • Connecting Solution and Software Architecture (what are the topics in a Solution Architectuur? And what input is needed to create a Software Architecture?)
 • Creating and Shaping the Logical Software Architecture (encompasses functional subsystems within the systems and interfaces to other systems. Relating these to functional and non-functional requirements)
 • Creating and Shaping the Technical Software Architecture (encompasses the technical architecture & deisgn patterns to be used. Key design principles for maintainable software. Principles to enable Continuous Integration & Continuous Delivery)

Course prerequisites

Working experience in developing software in an Agile Context (e.g. Scrum, Kanban). Knowledge of modelling techniques such as UML is helpful.

Course material

 • Digital Info Support coursematerials

Target Audience

 • Developer
 • IT-Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com