Agile Requirements

Mail ons Training Agile Requirements

Info Support Cursuscode
AGRE
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Aan de slag als Informatie Analist in een agile project

Cursusbeschrijving

Deze training leert u wat agile is, hoe Scrum daar in past en wat de (wijzigende) rol van een Informatie Analist is in een agile omgeving. U past de waarden en principes achter Scrum direct toe in een een doorlopende praktijkcase. U leert hoe u requirements vastgelegt met User Stories en hoe de Product Backlog wordt gebruikt om te plannen en voortgang te meten. Tijdens de training ervaart u de voordelen van een Vision Board, Impact Map en Story Map als agile varianten van het vertrouwde visie document. En u ontdekt hoe Use Cases passen in een agile project.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Agile Manifesto
 • Scrum Framework en Scrum Roles
 • Product Backlog, Refinement en Estimation
 • Release Planning en Sprint Planning
 • Uitgebreide Sprint simulatie met Lego
 • Sprint Review en Sprint Retrospective
 • Vision Board
 • User Stories, Impact Map en Story Map
 • De rol van Informatieanalist en Product Owner
 • Uitgebreide oefeningen met Scrum en Microsoft Team Foundation Server
 • User Cases en User Stories
 • Specification by Example

Benodigde voorkennis

Ervaring als Informatie Analist of Functioneel Ontwerper. Kennis van Use Cases en Use Case Specificaties.

Cursusmateriaal

 • Info Support

Doelgroep

 • Functioneel Ontwerper
 • Informatie Analist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Agile Requirements

Info Support Course code
AGRE
Supplier
Info Support
Length
3 days

Getting started as Business Analyst on an agile project

Course outline

This training teaches you what agile is, how Scrum fits in and what changes in the role of an agile Business Analyst. You apply the values and principles behind Scrum to real life situations during a case. You describe requirements with User Stories and use the Product Backlog to plan and track progress. During the training you will experience the benefits of using a Vision Board, Impact Map and Story Map as agile variant of the well known Vision Document. And you discover how Use Cases still fit in an agile project.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Agile Manifesto
 • Scrum Framework and Scrum Roles
 • Product Backlog, Refinement and Estimation
 • Release Planning and Sprint Planning
 • Comprehensive Sprint simulation using Lego
 • Sprint Review and Sprint Retrospective
 • Vision Board
 • User Stories, Impact Map and Story Map
 • The role of the Business Analyst and Product Owner
 • Lots of practice using Scrum with Microsoft Team Foundation Server
 • User Cases and User Stories
 • Specification by Example

Course prerequisites

Experience as Business Analist or Functional Designer. Knowledge of Use Cases and Use-Case Specifications.

Course material

 • Info Support

Target Audience

 • Information Analyst
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com