Agile-Project Start-up

Mail ons Training Agile-Project Start-up

Info Support Cursuscode
APSU
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Geef uw project een vliegende start

Cursusbeschrijving

Deze start-up dag heeft tot doel om een nieuw project een warme start te geven en de projectleden tot een goed team te smeden.

Een goed team…
… kan goed communiceren
… heeft vertrouwen
… vult elkaar aan
… weet wat het moet doen
… weet hoe het gedaan gaat worden
… kan zichzelf verbeteren

Een geslaagd project begint met…
… een helder doel voor ogen
… goede werkafspraken
… duidelijk belegde verantwoordelijkheden
… een passende projectmethodiek

Dit bereiken we in een aantal werkvormen, speciaal afgestemd op het team en het project.
In de ochtend richten we ons op communicatie en teambuilding. De middag besteden we aan het project en het maken van werkafspraken.

Het doel van de dag is om te eindigen met een enthousiast team dat goed weet waaraan het begint. Niet alle projectvragen zullen op deze dag helemaal beantwoord kunnen worden. Naast antwoorden op de belangrijkste vragen is het resultaat van de dag dan ook een lijst met relevante vragen die nog beantwoord dienen te worden.

Voorafgaand aan de Agile-Project Start-up zal er een scan en een intake plaatsvinden waarin de situatie in kaart wordt gebracht en de dag in samenwerking wordt afgestemd op het project. Na ongeveer een maand zal er een evaluatie plaatsvinden. Het hele traject ziet er dus als volgt uit:

1. Scan
korte inventarisatie van de situatie en de vraag

2. Intake
voorbereidende gesprekken om de Agile-Project Start-up dag af te stemmen op het project

3. Uitvoer
uitvoer van de Agile-Project Start-up dag

4. Evaluatie
gekeken wordt naar het effect van de Agile-Project Start-up dag, de huidige situatie en mogelijke vervolgstappen voor het team

De Agile-Project Start-up dag kan uitgevoerd worden voor meerdere teams en projecten tegelijkertijd en vindt bij voorkeur op de projectlocatie plaats.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Afhankelijk van de behoefte:
 • Kennismaking
 • Teambuilding
 • Feedbackregels
 • Teamrollen
 • Kwaliteitsprofielen
 • Vergadertechnieken
 • Scrumtechnieken
 • Inrichten van scrumceremonies
 • Verantwoordelijkheden beleggen
 • Projectdoel vaststellen
 • Definition of Succes vaststellen
 • Scope bepalen
 • Werkwijze kiezen

Benodigde voorkennis

Kennis van agile development is nuttig, maar is geen vereiste

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • geen

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • ICT Specialist
 • Data Solutions Specialist
 • Informatie Analist
 • Kenniswerker
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Agile coach

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Agile-Project Start-up

Info Support Course code
APSU
Supplier
Info Support
Length
1 day

Provide your agile project with a quick start

Course outline

This start-up day has the purpose of giving a new project a warm start and forge the team members into a good team.

A good team…
… can communicate
… has trust
… complements each other
… knows what is has to do
… knows how to do it
… can improve itself

A successful project starts with…
… a clear goal in mind
… proper work arrangements
… clearly assigned responsibilities
… a suitable project method

We achieve this in a number of modalities specifically chosen for the team and the project. In the morning, we cover communication and teambuilding. In the afternoon, we address the project and make work arrangements.

Not all project questions will be answered on this day. Apart from answers to the most important questions, a backlog of relevant open questions will result from this day.

Preceding the Agile-Project Start-up there will be held a scan and an intake to get a clear view of the situation and together align the day to the project. After approximately a month, there will be an evaluation. The traject as a whole will look like:
1. Scan: quick inventory of the situation and the question
2. Intake: preparation meetings to align the Agile-Project Start-up day to the project
3. Execution: execution of the Agile-Project Start-up day
4. Evaluation: evaluation of the effect of the Agile-Project Start-up day, the present situation and the possible next steps the team can take

The Agile-Project Start-up day is executed preferably on the project location. It can be executed for more than one team or project at the same time.

For more information about project coaching on the job

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Follow up courses

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester
 • IT Expert
 • Data Solutions Specialist
 • Information Analyst
 • Information Worker
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Agile coach

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com