Agile-Project Refreshment-Pitstop

Mail ons Training Agile-Project Refreshment-Pitstop

Info Support Cursuscode
APRP
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Een team dat zich wil verbeteren regelt een refreshment pitstop

Cursusbeschrijving

Op de Agile-Project Refreshment-Pitstop dag werkt u met uw team aan het verbeteren van de samenwerking in uw team en de uitvoer van uw project.

Een goed team…
… kan goed communiceren
… heeft vertrouwen
… vult elkaar aan
… weet wat het moet doen
… weet hoe het gedaan gaat worden
… kan zichzelf verbeteren

De dag heeft tot doel projectleden te helpen hun project en samenwerking een nieuwe impuls, richting en energie te geven. Dit bereiken we in een aantal werkvormen, speciaal afgestemd op het team en het project. De precieze inhoud en het resultaat van de dag wordt vooraf in afstemming bepaald met alle belanghebbenden middels een intake. In de ochtend richten we ons op communicatie en teambuilding. De middag besteden we aan het project en het komen tot concrete verbeteringen.

Doelgroep: Voor bestaande teams die zich willen verbeteren.

Het hele traject ziet er als volgt uit:

1. Scan
korte inventarisatie van de situatie en de vraag

2. Intake
voorbereidende gesprekken om de Agile-Project Refreshment-Pitstop dag af te stemmen op het project

3. Uitvoer
uitvoer van de Agile-Project Refreshment-Pitstop dag

4. Evaluatie
gekeken wordt naar het effect van de Agile-Project Refreshment-Pitstop dag, de huidige situatie en mogelijke vervolgstappen voor het team

De Agile-Project Refreshment-Pitstop dag kan uitgevoerd worden voor meerdere teams en projecten tegelijkertijd en vindt bij voorkeur op de projectlocatie plaats. Het kan onderdeel zijn van een meeromvattend coachingstraject.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Benodigde voorkennis

Kennis van agile development is nuttig, maar is geen vereiste

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • ICT Specialist
 • Data Engineer
 • Informatie Analist
 • Kenniswerker
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Beheerder (Woningcorporatie)
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator
 • Agile coach

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Agile-Project Refreshment-Pitstop

Info Support Course code
APRP
Supplier
Info Support
Length
1 day

A team that wants to improve arranges a refreshment pitstop

Course outline

On the Agile-Project Refreshment-Pitstop day you work with your team on improving your collaboration and your team's project.

A good team…
… can communicate
… has trust
… complements each other
… knows what is has to do
… knows how to do it
… can improve itself

The purpose of the day is to help teammembers to give their collaboration and project a new impuls, direction and energy. We achieve this in a number of modalities specifically chosen for the team and the project.In the morning, we cover communication and teambuilding. Insight discovery profiles can be used and is encouraged. In the afternoon, we address the project and making concrete improvements.

Target audience: teams that want to improve.

Preceding the Agile-Project Start-up there will be held a scan and an intake to get a clear view of the situation and together align the day to the project. After approximately a month, there will be an evaluation. The traject as a whole will look like:

1. Scan: quick inventory of the situation and the question

2. Intake: preparation meetings to align the Agile-Project Refreshment-Pitstop day to the project

3. Execution: execution of the Agile-Project Refreshment-Pitstop day

4. Evaluation: evaluation of the effect of the Agile-Project Refreshment-Pitstop day, the present situation and the possible next steps the team can take

The Agile-Project Refreshment-Pitstop day is executed preferably on the project location. It can be executed for more than one team or project at the same time. The day can be part of a more including coachingstraject.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course prerequisites

Bascic knowledge of agile development

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester
 • IT Expert
 • Data Engineer
 • Information Analyst
 • Information Worker
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Administrator (Woningcorporation)
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator
 • Agile coach

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com