Advanced Querying Data with Transact-SQL

Inschrijven Training Advanced Querying Data with Transact-SQL

Info Support Cursuscode
MS20761AD
Leverancier (code)
Microsoft (20761AD)
Duur
2 dagen

Breid uw T-SQL kennis uit om te komen tot optimale oplossingen

Cursusbeschrijving

Als gebruiker van Transact-SQL leert u in deze training de geavanceerde mogelijkheden van Transact-SQL. Hierdoor breidt u uw oplossingsmogelijkheden uit en kunt u verschillende oplossingsstrategieën overwegen om uiteindelijk tot een optimale oplossing te komen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
18 juni 2020 Remote inschrijven doorgangsgarantie
30 juli 2020 Utrecht inschrijven
3 september 2020 Veenendaal inschrijven
29 oktober 2020 Utrecht inschrijven
3 december 2020 Veenendaal inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Gebruik van set operatoren
 • Gebruik van Window Ranking, Offset en Aggregatie Functies
 • Pivoteren en Grouping Sets
 • Bevragen SQL Server metadata
 • Executeren van stored procedures
 • Programmeren met T-SQL
 • Implementeren foutafhandeling
 • Implementeren transacties

Benodigde voorkennis

Ervaring in het gebruik van de basis SQL statements.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal Microsoft materiaal met opdrachten.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Advanced Querying Data with Transact-SQL

Info Support Course code
MS20761AD
Supplier (code)
Microsoft (20761AD)
Length
2 days

Extend your T-SQL knowledge to write optimal queries

Course outline

You learn to use advanced features of Transact-SQL. This will extend your possibility to consider different solution strategies to solve business questions. This way you are enabled to choose an optimal solution.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
18 June 2020 Remote register doorgangsgarantie
30 July 2020 Utrecht register
3 September 2020 Veenendaal register
29 October 2020 Utrecht register
3 December 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Using set operators
 • Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
 • Pivoting and Grouping Sets
 • Querying SQL Server Metadata
 • Executing Stored Procedures
 • Programming with T-SQL
 • Implementing Error Handling
 • Implementing Transactions

Course prerequisites

You are experienced in using basic SQL statements

Follow up courses

Course material

 • Digital Microsoft materials

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • BI Engineer
 • Data Scientist
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com