Advanced Java Topics

Inschrijven Training Advanced Java Topics

Info Support Cursuscode
ADVJAVA
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer diepgaande Java kennis

Cursusbeschrijving

Deze training geeft Java ontwikkelaars diepgaande kennis over meer geavanceerde Java onderwerpen als classloading, regular expressions en reflection.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
23 oktober 2020 Utrecht inschrijven
18 december 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Classloading
  • Regular expressions
  • Reflection

Benodigde voorkennis

Goede kennis van de Java taal

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

  • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

  • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Advanced Java Topics

Info Support Course code
ADVJAVA
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn in-depth Java knowledge

Course outline

This course provides Java developers with in-depth knowledge about the more advanced topics of classloading, regular expressions and reflection.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
23 October 2020 Utrecht register
18 December 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

  • Classloading
  • Regular expressions
  • Reflection

Course prerequisites

Fair knowledge of Java

Follow up courses

Course material

  • Digital Info Support course material

Target Audience

  • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com