Advanced HTML and CSS

Inschrijven Training Advanced HTML and CSS

Info Support Cursuscode
HTMLCSSADV
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Geavanceerd webapplicatie-ontwikkeling met HTML en CSS

Cursusbeschrijving

Het web is in populariteit flink aan het stijgen. Steeds meer functionaliteit verschuift richting de client en er vinden op het web kleine revoluties plaats. Denk aan Flash en Silverlight die langzaam uitsterven door de komst van HTML5 of de opkomst van NodeJS, waar JavaScript opeens bij de backend wordt gebruikt. Ook zien we een opkomst in appontwikkeling met webtechnieken dankzij PhoneGap/Ionic of zelfs native in het geval van Windows 8.

Deze training borduurt voort op de core HTML/CSS-training door in te gaan op HTML5 en de features die daarbij komen kijken. Denk hierbij aan features voor binnen een webbrowser, maar ook bij appontwikkeling (local storage, indexed database, locatiebepaling, etc).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
6 februari 2020 Veenendaal inschrijven
2 maart 2020 Veenendaal inschrijven
12 maart 2020 Utrecht inschrijven
14 april 2020 Veenendaal inschrijven
7 mei 2020 Veenendaal inschrijven
11 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.090,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Semantische toevoegingen van HTML5 (sectie-elementen, semantische elementen, formuliertypen)
 • Ondersteuning voor embedded content (audio, video, canvas)
 • CSS3 (selectors, stylingmogelijkheden, verbetering met positionering)
 • JavaScript APIs (selectors, client-side storage, locatiebepaling, web sockets, web workers, drag and drop, offline applicaties, toegankelijkheid)

Benodigde voorkennis

Kennis van HTML en CSS

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Advanced HTML and CSS

Info Support Course code
HTMLCSSADV
Supplier
Info Support
Length
2 days

Advanced web application development with HTML and CSS

Course outline

The web is growing considerably in popularity. More and more functionality is shifting towards the client and small revolutions are taking place on the web every day. Think of Flash and Silverlight which are slowly dying out or the advent of NodeJS, where JavaScript is used server-side. Even in the world of app development, we see that web techniques can be used thanks to PhoneGap/Ionic and even native with Windows 8.

This course builds on the core HTML/CSS training by taking a look at HTML5 and its features. Think of features within a web browser, but also for app development (local storage, indexed database, geolocation, etc).

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
6 February 2020 Veenendaal register
2 March 2020 Veenendaal register
12 March 2020 Utrecht register
14 April 2020 Veenendaal register
7 May 2020 Veenendaal register
11 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,090.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Semantic additions to HTML5 (section elements, semantic elements, form types)
 • Support for embedded content (audio, video, canvas)
 • CSS3 (selectors, styling options, improved positioning support)
 • JavaScript APIs (selectors, client-side storage, geolocation, web sockets, web workers, drag and drop, offline applications, accessability)

Course prerequisites

Knowlegde of HTML and CSS

Course material

 • Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com