Advanced Automated Administration With Windows PowerShell

Mail ons Training Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

Info Support Cursuscode
MS10962
Leverancier (code)
Microsoft (10962)
Duur
3 dagen

Leer kennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor geavanceerde beheer en automatisering van Windows Server-omgevingen.

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse cursus leert studenten om administratieve taken te automatiseren met Windows PowerShell 5.1. Studenten zullen geavanceerde script vaardigheden leren, zoals het maken van geavanceerde functies, het schrijven van controller-scripts en het afhandelen van scriptfouten. Studenten leren hoe te werken met Windows PowerShell Workflow, de REST API en XML en JSON geformatteerde databestanden. Studenten leren ook hoe ze nieuwe beheerprogramma's zoals Desired State Configuration (DSC) en Just Enough Administration (JEA) kunnen gebruiken om servers te configureren en te beveiligen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Creating advanced functions
 • Using Microsoft .NET Framework and REST API in Windows PowerShell
 • Writing controller scripts
 • Using XML, JSON, and custom-formatted data
 • Enhancing server management with Desired State Configuration and Just Enough Administration
 • Analyzing and debugging scripts
 • Understanding Windows PowerShell Workflow

Benodigde voorkennis

IT-professionals met ervaring in het beheren van Windows Server- en Windows Client-systemen, met een basiskennis van Windows PowerShell, die kan worden verkregen door cursus 10961C te volgen.

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft cursusmateriaal (MOC)

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder (Woningcorporatie)

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

Info Support Course code
MS10962
Supplier (code)
Microsoft (10962)
Length
3 days

Learn how with Windows PowerShell, you can manage advanced taks on single or multiple Windows-based servers

Course outline

This three-day course will teach students how to automate administrative tasks using Windows PowerShell 5.1. Students will learn core scripting skills such as creating advanced functions, writing controller scripts, and handling script errors. Students will learn how to works with Windows PowerShell Workflow, the REST API and XML and JSON formatted data files, Students will also learn how to use new administration tools such Desired State Configuration (DSC) and Just Enough Administration (JEA) to configure and secure servers.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Creating advanced functions
 • Using Microsoft .NET Framework and REST API in Windows PowerShell
 • Writing controller scripts
 • Using XML, JSON, and custom-formatted data
 • Enhancing server management with Desired State Configuration and Just Enough Administration
 • Analyzing and debugging scripts
 • Understanding Windows PowerShell Workflow

Course prerequisites

IT professionals experienced in general Windows Server and Windows Client administration, with a foundational knowledge of Windows PowerShell, which can be obtained by taking course 10961C: Automating Administration with Windows PowerShell.

Course material

 • Official Microsoft course material (MOC)

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • Administrator (Woningcorporation)

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com