Administering Windows Server 2012

Inschrijven Training Administering Windows Server 2012

Info Support Cursuscode
MS20411
Leverancier (code)
Microsoft (20411)
Duur
5 dagen

Deze training is de tweede uit drie delen, waarin u leert om een basis Windows 2012 Infrastructure te implementeren in een bestaande enterprise omgeving.

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Deze training is de tweede uit drie delen, waarin u leert om een basis Windows 2012 Infrastructure te implementeren in een bestaande enterprise omgeving. De drie trainingen gezamelijk bestrijken implementeren, beheren en onderhouden van services en infrastructuur in een Windows 2012 infrastructuur. Deze training gaat met name in op het beheren van een Windows 2012 omgeving, zoals gebruikers en groepenbeheer, netwerk toegang en data beveiliging.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 december 2019 Veenendaal inschrijven
6 januari 2020 Veenendaal inschrijven
3 februari 2020 Veenendaal inschrijven
2 maart 2020 Veenendaal inschrijven
6 april 2020 Veenendaal inschrijven
11 mei 2020 Veenendaal inschrijven
8 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.725,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Implementing a Group Policy Infrastructure
 • Managing User Desktops with Group Policy
 • Managing User and Service Accounts
 • Maintaining Active Directory Domain Services
 • Configuring and Troubleshooting DNS
 • Configuring and Troubleshooting Remote Access
 • Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server role
 • Implementing Network Access Protection
 • Optimizing File Services
 • Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Monitoring Windows Server 2012
 • Deploying and Maintaining Server Images
 • Implementing Update Management

Benodigde voorkennis

Gedegen kennis van het installeren en configuren van Windows Server 2012

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Officeel Microsoft curusmateriaal

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder
 • Beheerder (Woningcorporatie)

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Administering Windows Server 2012

Info Support Course code
MS20411
Supplier (code)
Microsoft (20411)
Length
5 days

Part two, of a series of three courses, which provide the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 Infrastructure in an existing enterprise environment

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

The five day course is part two, of a series of three courses, which provide the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 Infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses in total will collectively cover implementing, managing, maintaining and provisioning services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment. While there is some cross-over in skillset and tasks across the courses this course will primarily cover the administration tasks necessary to maintain a Windows Server 2012 infrastructure, such as user and group management, network access and data security.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 December 2019 Veenendaal register
6 January 2020 Veenendaal register
3 February 2020 Veenendaal register
2 March 2020 Veenendaal register
6 April 2020 Veenendaal register
11 May 2020 Veenendaal register
8 June 2020 Veenendaal register

The price for this course is € 1,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Implementing a Group Policy Infrastructure
 • Managing User Desktops with Group Policy
 • Managing User and Service Accounts
 • Maintaining Active Directory Domain Services
 • Configuring and Troubleshooting DNS
 • Configuring and Troubleshooting Remote Access
 • Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server role
 • Implementing Network Access Protection
 • Optimizing File Services
 • Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Monitoring Windows Server 2012
 • Deploying and Maintaining Server Images
 • Implementing Update Management

Course prerequisites

Follow up courses

Course material

 • Official Microsoft Courseware

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator
 • Administrator (Woningcorporation)

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com