Administering System Center Configuration Manager

Inschrijven Training Administering System Center Configuration Manager

Info Support Cursuscode
MS20703-1
Leverancier (code)
Microsoft (20703-1)
Duur
5 dagen

Configureren en beheren van Microsoft System Center Configuration Manager

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Deze vijfdaagse cursus beschrijft hoe u Configuration Manager en de bijbehorende sitesystemen kunt gebruiken om netwerkbronnen efficiënt te beheren. In deze vijfdaagse cursus leert u dagelijkse beheertaken, waaronder het beheren van applicaties, client-status, hardware- en software-inventarisatie, implementatie van besturingssystemen en software-updates met behulp van Configuration Manager. U leert ook hoe u System Center Endpoint Protection kunt optimaliseren, compliance kunt beheren en beheerquery's en -rapporten kunt maken.

Bovendien helpt deze cursus, in combinatie met Microsoft Official Course 20703-2, bij het voorbereiden op Examen 70-703: “Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.”.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
28 september 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
9 november 2020 Veenendaal of Remote inschrijven
7 december 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.775,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Managing computers and mobile devices in the enterprise
 • Analyzing data using queries, reports, and CMPivot
 • Preparing the Configuration Manager management infrastructure
 • Deploying and managing the Configuration Manager client
 • Managing inventory for PCs and applications
 • Distributing and managing content used for deployments
 • Deploying and managing applications
 • Maintaining software updates for managed PCs
 • Implementing Endpoint Protection for managed PCs
 • Managing compliance and secure data access
 • Managing operating system deployment
 • Managing and maintaining a Configuration Manager site

Benodigde voorkennis

Kennis en ervaring met het beheren van een Microsoft Server Platform, bijvoorbeeld op niveau van MCSA Server 2012

Cursusmateriaal

 • Officieel Microsoft cursusmateriaal

Doelgroep

 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Administering System Center Configuration Manager

Info Support Course code
MS20703-1
Supplier (code)
Microsoft (20703-1)
Length
5 days

Learn how to use Configuration Manager and its associated site systems

Course outline

You will study at your own pace in our training center, guided by a certified trainer.

This five-day course describes how to use Configuration Manager and its associated site systems to efficiently manage network resources. In this five-day course, you will learn day-to-day management tasks, including how to manage applications, client health, hardware and software inventory, operating system deployment, and software updates by using Configuration Manager. You also will learn how to optimize System Center Endpoint Protection, manage compliance, and create management queries and reports.

Additionally, this course, in conjunction with Microsoft Official Course 20703-2, helps certification candidates prepare for Exam 70-703: Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
28 September 2020 Veenendaal of Remote register
9 November 2020 Veenendaal of Remote register
7 December 2020 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,775.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Managing computers and mobile devices in the enterprise
 • Analyzing data using queries, reports, and CMPivot
 • Preparing the Configuration Manager management infrastructure
 • Deploying and managing the Configuration Manager client
 • Managing inventory for PCs and applications
 • Distributing and managing content used for deployments
 • Deploying and managing applications
 • Maintaining software updates for managed PCs
 • Implementing Endpoint Protection for managed PCs
 • Managing compliance and secure data access
 • Managing operating system deployment
 • Managing and maintaining a Configuration Manager site

Course prerequisites

Knowledge on level of MSCA Server 2012

Course material

 • Official Microsoft Courseware

Target Audience

 • Administrator
 • Infrastructure Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com