Administering a SQL Database Infrastructure

Inschrijven Training Administering a SQL Database Infrastructure

Info Support Cursuscode
MS20764
Leverancier (code)
Microsoft (20764)
Duur
5 dagen

Beheren en onderhouden van een Microsoft SQL Server database

Cursusbeschrijving

Als verantwoordelijke voor het beheren en onderhouden van SQL Server databases of als iemand die applicaties ontwikkelt die data uit SQL Server databases gebruikt doet u de kennis en vaardigheden op om een SQL Server database infrastructuur te beheren.

Aan het eind van de training bent u in staat om alle taken uit te voeren die als onderwerp worden genoemd.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juni 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.525,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Authenticatie en authorizatie van gebruikers
 • Toekennen server en database rollen
 • Beschermen van data door encryptie en auditing
 • Recovery modellen en backup strategieën
 • Backup van SQL Server databases
 • Restore van SQL Server databases
 • Automatiseren van database management
 • Configuren security SQL Server agent
 • Beheer alerts ennotificaties
 • Beheer SQL Server met PowerShell
 • Trace toegang tot SQL Server
 • Monitoren van de SQL Server infrastructuur
 • Problemen oplossen in een SQL Server infrastructuur
 • Importeren en exporteren van data

Benodigde voorkennis

Ervaring met en kennis van relationele databases (normaliseren, Transact-SQL) en kennis van het Windows operating system.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Administering a SQL Database Infrastructure

Info Support Course code
MS20764
Supplier (code)
Microsoft (20764)
Length
5 days

Learn all about maintenance skills of SQL Server databases

Course outline

As a person responsible for administering and maintaining SQL Server databases or as an individual developing applications that deliver content from SQL Server databases you gain the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure.
You will learn the essentials of administering and maintaining SQL Server databases.

After completing this course,you will be able to execute all the tasks that are listed as topics of the course.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 June 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,525.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Authenticate and authorize users
 • Assign server and database roles
 • Authorize users to access resources
 • Protect data with encryption and auditing
 • SQL Server Recovery Models
 • Backup of SQL Server databases
 • Restore SQL Server databases
 • Automate SQL Server management
 • Configure security for the SQL Server agent
 • Monitoring SQL Server with alerts and notifications
 • Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
 • Trace access to SQL Server
 • Monitor a SQL Server
 • Troubleshoot a SQL Server
 • Import and export data

Course prerequisites

Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality. Working knowledge of Transact-SQL. Working knowledge of relational databases. Some experience with database design.

Follow up courses

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs

Related courses

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com